Allerzielen oproep

Beste leerlingen van de H.Hartschool

Ieder jaar met Allerzielen herdenken we alle mensen die zijn overleden. En in het bijzonder staan we stil bij die mensen die het afgelopen jaar en het jaar daarvoor zijn overleden. Om deze herdenking extra speciaal te maken plaatsen we op ieder graf een kaars, zodat allen die ons ooit dierbaar waar ook daadwerkelijk in het licht staan. Voor het plaatsen en aansteken van al deze kaarsen kunnen wij echter wel wat hulp gebruiken. Vele handen maken immers licht werk. Dus heb jij 2 november a.s. tussen 18.00u en 19.00u even tijd om ons te helpen dan zien we je graag om 18.00u bij de kerk in Hernen. Wij hopen vele van jullie te mogen ontmoeten.

Groetjes Nelly Hendriks en Hermien van der Aa

Verbonden door licht

Graag willen we u attenderen op het volgende. De werkgroep: Verbonden door Licht Hernen stelt u in de gelegenheid om samen met uw kind/kinderen de overleden opa’s, oma’s en andere dierbaren te herdenken. De bijeenkomst zal plaatsvinden op een bijzondere plaats in Hernen en op een bijzondere manier. Voor de eerste keer organiseren wij:

Verbonden door Licht

Rondom kasteel Hernen

2 november 2021

 19.00 – 21.00 uur

Doel van de avond is om nabestaanden tijdens een herdenkingswandeling de gelegenheid te bieden om bij gevoelens van rouw en verlies stil te staan. Jong, oud, gelovig of niet gelovig, iedereen is van harte welkom om aan deze herdenkingswandeling rondom het kasteel deel te nemen. Er is een speciaal kinderritueel én er is voor hen warme chocolademelk.

We hopen van harte u op 2 november op het grasveld voor het kasteel te mogen begroeten. Bij heel slecht weer zal Verbonden door Licht niet plaatsvinden.

Met hartelijke groet, namens de werkgroep:

Verbonden door Licht Hernen

Annemarie Schreven

Carmen Pelser

Els Klarenbeek

Oproep gezinskerstviering

De herfst heeft net zijn intrede gedaan, maar wij als werkgroep voor de gezinskerstviering zijn al bezig met de voorbereidingen voor Kerst.

Op Kerstavond wordt er namelijk in de Heilige Judocus kerk een gezinskerstviering gehouden om 18.00. We willen het kerstverhaal opvoeren en daarvoor zou het super leuk zijn als een aantal kinderen van school mee willen doen. Om een inschatting te maken welk stuk we moeten uitkiezen willen we nu al vragen of er kinderen zijn die een rol willen spelen in het kerstverhaal. We weten nog niet exact om welke rollen het gaat, maar je kunt denken aan herders, engeltjes, koningen, Jozef en Maria. Er zijn rollen met en zonder tekst en voor kleuters, pubers en alles wat er tussen zit. Voor iedereen kunnen we wel wat bedenken.

Als er kinderen zijn die leuk vinden om iets te doen dan kan dat bij Claudia van Kerkhof (paul.claudia@van-kerkhof.com)

worden aangegeven en ook voor verdere informatie is zij bereikbaar. We horen het graag voor 5 november in verband met de voorbereidingen.

Nationale groente- en fruitdag

Afgelopen donderdag 14 oktober was het de Nationale Groente – en Fruitdag. Daarom delen boeren en tuinders op verschillende plekken in Nederland groente en fruit uit. Op deze manier vragen ze uw aandacht voor het belang van gezond, gevarieerd en betaalbaar voedsel voor ons allemaal.

Ook op onze school is er groente en fruit uitgereikt door een lokale boer(in). Zij zullen dit samen met een begeleidend schrijven aan iemand van het onderwijsteam die op dat moment beschikbaar is, uitreiken. Het doel van deze actie is dat we graag willen dat iedereen gevarieerd, gezond, duurzaam en betaalbaar kan eten. Dat is niet overal vanzelfsprekend. 

Hiermee geven wij als boeren en tuinders kleur door en daarmee steunen we het Internationaal Jaar voor Groenten en Fruit.

Deurbeleid

Vanaf 8:30 uur sluiten wij alle deuren zodat we voldoende toezicht kunnen houden wie onze school binnenkomt. Na 8:30 uur wordt alleen nog de deur bij de hoofdingang aan de Loffertweg gebruikt (wel even aanbellen want ook deze deur is niet standaard geopend).

We willen graag 8:30 uur van start gaan met onze dagopening. Toch lukt dat niet altijd omdat de groepen niet altijd compleet zijn om 8 :30 uur. We willen u daarom vragen om uw kind op tijd naar school te sturen/brengen.

Cursus voor opvoeders van pubers

Aanvang cursus: woensdag 3 november van 13:30  uur tot 14.30 uur. Vier middagen op 3, 10, 17 en 24 november. Voor ouders van pubers in de gemeente Wijchen. Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Josien Warris van MeerVoormekaar, tel. nr.: 06 39 11 41 34 of mail: j.warris@meervoormekaar.nl

Gedurende 4 bijeenkomsten komen onderstaande thema’s aan bod.

  • Waarom is een puber anders?
  • Conflicten: noodzaak of nuttig en wat kun je er aan doen?
  • Hoe kun je gedrag van je puber veranderen?
  • Hoe blijf je op de hoogte van wat je kind doet en beleeft?
  • De rol van sociale media en internet in het leven van je kind.
  • Puber op vrijersvoeten.
  • Wat kan je doen met vragen over: zakgeld, tijd van thuis komen, gamen en andere praktische zaken?
  • Alle andere vragen waar ouders mee te maken hebben.

Over elk thema wordt verteld hoe je er als opvoeder mee om kunt gaan. Daarna is er ruimte voor vragen en persoonlijke situaties van ouders.

Richtlijnen Coronamaatregelen

AOb, AVS, CNV Onderwijs, FvOv, PO-Raad en VO-raad hebben protocollen opgesteld die een belangrijke rol vervullen om op een heldere wijze duiding en een praktische handreiking te geven aan de richtlijnen die gelden. Gezamenlijk wordt daarnaast regelmatig bezien of de maatregelen, aanwijzingen en tips geactualiseerd moeten worden. Het ministerie van OCW bundelt de laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen voor het funderend onderwijs in dit servicedocument. Het is nadrukkelijk geen vervanging maar vormt samen met de diverse protocollen en richtlijnen een overzicht van de geldende maatregelen in het primair en voortgezet onderwijs. In het servicedocument wordt dan ook waar nodig naar diverse protocollen verwezen.
Het document is in zijn geheel gebaseerd op de situatie zoals die geldt per 25 september 2021. Mochten ontwikkelingen rondom de coronapandemie aanleiding geven tot aanpassingen, dan zullen die doorgevoerd worden in een nieuwe versie van het servicedocument. Het document kan rekenen op steun van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Sectorraad Praktijkonderwijs, Laks, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, Sectorraad GO, AVS, Ouders & onderwijs en van de Inspectie van het Onderwijs.

Terugkoppeling MR vergadering

Gelukkig hebben we in Joris Croonen een nieuw MR lid gevonden. Verderop in het Hartlopertje stelt hij zich nog even voor.

De zittingstermijn van Ellen is verstreken. Ellen stelt zich opnieuw kandidaat. Ouders die ook interesse hebben kunnen zich kandidaat stellen voor 1 november, via heilighart.mr@kansenkleur.nl. Zonder tegenkandidaten is er geen stemming nodig.

De opbrengsten die opgenomen zijn in het jaarplan zijn besproken. Met speciale aandacht voor het leesonderwijs en het sociaalemotionele welbevinden. Vanuit de NPO gelden (NP Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona) wordt hiervoor extra expertise ingekocht.

De GMR stukken worden weer openbaar voor de overige MR nadat er veel vertrouwelijk was na de bestuurswisselingen binnen Kans en Kleur.

De MR vergaderdata zijn vastgesteld.