Bericht namens Ouderraad

Deze week zal de jaarlijkse ouderbijdrage voor het huidige schooljaar worden geïncasseerd. Voor degene die (nog) geen machtigingsformulier hebben ingevuld, zullen volgende week een factuur ontvangen om het zelf over te maken. 

Problemen website

In de meivakantie was onze website enige tijd niet bereikbaar. Inmiddels heeft onze ICT-afdeling de fout hersteld en zijn we ook online weer helemaal goed zichtbaar!

Dank aan de oplettende ouders die ons hebben getipt.

Sponsorloop – Goede doel (reminder)

De leerlingen van de Heilig Hartschool in Hernen gaan zich ook dit jaar weer inzetten voor het goede doel. Dit jaar zijn de leerlingen zélf het goede doel! 

In overleg met de ouderraad is er gekozen om geld in te zamelen voor interactief buitenspeelmateriaal. Dit is goed voor de ontwikkeling van de hersenen. Ook heeft het buitenspel een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties van kinderen. 

Door middel van een sponsorloop hopen de leerlingen een mooi bedrag op te halen om zo het buitenspel een boost te geven! De leerlingen gaan vanaf woensdag 12 juni tot en met donderdag 20 juni langs de deuren op zoek naar sponsoren.  U kunt de leerlingen sponsoren d.m.v. een totaalbedrag of door een sponsoring per rondje. Vrijdag 28 juni is de uiterste dag om het opgehaalde geld in te leveren.

Wie:      leerlingen van de Heilig Hartschool
Wat:      sponsorloop*
Waar:    grasveld bij de Mijlpaal

Wanneer:  

 • woensdag 12 juni tot en met donderdag 20 juni langs de deuren
 • vrijdag 21 juni om 13:00 uur sponsorloop
 • vrijdag 21 juni t/m donderdag 27 juni gesponsorde geld per rondje ophalen
 • vrijdag 28 juni uiterlijk geld inleveren

*Sponsoring kan alleen gedaan worden middels contant, gepast geld.

U bent van harte welkom om de leerlingen deze middag aan te moedigen op het grasveld naast de school.

Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Namens het team, ouderrraad en alle kinderen van de Heilig Hartschool

Activiteiten meivakantie

De Heilig Hartschool werkt ook samen met ‘MeerVoorMekaar‘, een welzijnsorganisatie in Wijchen en Druten. We hebben contact gezocht met jongerenwerker Rick en hem gevraagd om tijdens pauzemomenten spelenderwijs contact te leggen met de jeugd uit Hernen. Tijdens de meivakantie worden er door de jongerenwerkers veel leuke activiteiten georganiseerd waar leerlingen uit onze bovenbouw (leerjaar 5 t/m8) gratis aan deel kunnen nemen. Zie onderstaande flyer met informatie over deze activiteiten.

Terugkoppeling koffieuurtje

Afgelopen donderdag hebben we weer een aantal ouders mogen verwelkomen tijdens het koffieuurtje. Nadat iedereen een kijkje heeft kunnen nemen in de klaslokalen, hebben we met elkaar onderstaande onderwerpen besproken:

 • Resultaten doorstroomtoets
 • Ontwikkelingen formatie
 • Bieb op school
 • Onderzoek leerlingtevredenheid
 • Nieuw schoolplan
 • Investeringen schoolgebouw: nieuwe vloer en nieuw meubilair

Nieuw schoolplan

In het nieuwe schoolplan staan de ‘parels’ van de Heilig Hartschool beschreven. We hebben tijdens het koffieuurtje aan ouders gevraagd wat zij beschouwen als ‘parels’ van onze school. De volgende parels werden genoemd (of hebben we achteraf ontvangen):

 • Kleine klassen
 • Kleinschaligheid
 • Individuele aandacht
 • Samenwerking
 • Betrokkenheid
 • We kennen elkaar
 • De ruimte in én om de school
 • Een betrokken conciërge als veilige haven

Adoptiepup Bruce

Ieder jaar hebben we aandacht voor een goed doel. Twee jaar geleden was dat Hulphond Nederland. Met onze bijdrage sponseren we de opleiding van een pup. Zie onderstaand bericht uit 2022. Inmiddels hebben we weer een nieuwe pupupdate ontvangen zodat we allemaal mee kunnen genieten van de ontwikkeling die Bruce doormaakt bij het gastgezin.

Wij hebben als Heilig Hartschool onze eigen adoptie pup. Onze pup heet Bruce. Bruce is een Golden Retriever en geboren op 16 juni 2022.

Hij is geplaatst bij een gastgezin in Brabant. De bedoeling is dat Bruce daar zijn eerste levensjaar gaat socialiseren.

Bruce wacht een bijzondere carrière als hulphond. Hij wordt de steun en toeverlaat van iemand met een lichamelijke beperking of therapeutische behoefte. Gedurende zijn opleiding ontvangen we drie keer per jaar een update met foto’s. Zodra Bruce na de intensieve opleiding aan de verantwoordelijke taak in het veld begint, worden we daar ook over geïnformeerd. Inmiddels is het tijd voor de tweede pupupdate!

Koffietijd

Donderdag 11 april staat ons bekende koffiemoment gepland.

Net zoals het koffieuurtje van afgelopen november, starten we dit keer met een bezoekje aan de klaslokalen. U kunt dus meteen met uw kind in de ochtend meelopen naar het betreffende klaslokaal. De kinderen kunnen u dan alles vertellen over hun ‘werkzaamheden’ in de klas. Om 8:45 uur heeft u de gelegenheid om een kopje koffie te drinken op het leerplein waar we informeel elkaar bijpraten over de ontwikkelingen op school.