Informatie opening Heilig Hartschool

Allereerst wensen wij u een gelukkig en vooral gezond 2022. We hopen dat u een fijne kerstvakantie heeft gehad.

Afgelopen maandag heeft minister Slob bekend gemaakt dat de scholen maandag 10 januari weer open gaan. Wij verheugen ons erop om de kinderen weer te verwelkomen in de vertrouwde omgeving van de eigen groep. Helaas is corona in 2022 nog niet voorbij en gelden er voor scholen aanvullende maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan en continuering van het onderwijs centraal te stellen. Het protocol dat voor de verlengde kerstvakantie met onze MR is afgestemd is weer van toepassing.

 • Leerlingen uit de bovenbouw worden dringend geadviseerd om bij verplaatsing in de school een mondkapje te dragen. Dit nemen ze mee van thuis.
 • Leerlingen uit de bovenbouw krijgen het advies om tweemaal in de week preventief te testen. De testen worden iedere week via school uitgereikt.
 • Leerlingen die niet alleen naar school kunnen, worden door maximaal één persoon gebracht. Ouders of verzorgers blijven buiten (alle leerlingen komen binnen via de ingang aan de Loffertweg).
 • Alle volwassenen houden zo veel als mogelijk 1,5 meter afstand in de school.
 • Onderwijspersoneel werkt thuis, behalve wanneer zij onderwijsgeven. Dringend advies onderwijspersoneel: 2x per week zelftesten.
 • Fysiek onderwijs blijft uitgangspunt. Bij quarantaine: schoolwerk om thuis te doen, onderwijs op afstand waar mogelijk (zie onze uitwerking van scenario’s).
 • Geen ouders in de school. Externe professionals alleen in de school bij onderwijs of onderwijsondersteunende activiteit.
 • Quarantaineregels zijn uitgebreid. Zie ook nieuwe beslisboom.

Het is begrijpelijk dat onderwijspersoneel, leerlingen en ouders zich zorgen maken om hun gezondheid. Om onze school verantwoord open te kunnen houden, is het ontzettend belangrijk dat bovenstaande maatregelen goed worden nageleefd. Alvast bedankt voor uw medewerking en begrip hiervoor.

Planning na kerstvakantie

Tijdens de persconferentie van 3 januari worden de nieuwe maatregelen aangekondigd die van invloed zijn op het basisonderwijs. We hopen dan meer duidelijkheid te krijgen of we vanaf 10 januari onze deuren weer mogen openen. Uiteraard houden we er ook rekening mee dat we ons onderwijs op een andere manier moeten gaan organiseren. We hebben deze week al de nodige voorbereidingen getroffen indien we onderwijs op afstand moeten verzorgen.

Na de persconferentie overleggen we intern wat de gevolgen zijn voor Kans &Kleur en natuurlijk in het bijzonder voor Heilig Hart. Vrijdag 7 januari zal de leerkracht van uw kind u via Parro informeren over onze aanpak.

Bedankt allemaal

Afgelopen dagen zijn we door ouders en leerlingen weer flink verwend met verschillende lieve mailtjes, kaartjes, bonbons en andere lekkere traktaties. We hebben zelfs een ventilatiezuil cadeau gekregen.

Heel erg bedankt allemaal, dit wordt ontzettend gewaardeerd!

Rapportfolio graag retour

We hebben nog niet van alle leerlingen de klappers retour met het rapportfolio. Graag ontvangen we na de kerstvakantie alle klappers weer retour. Het is de bedoeling dat de inhoud in de klapper blijft zitten. Op die manier wordt het rapportfolio opgebouwd met inhoud uit verschillende leerjaren en wordt de ontwikkeling van een leerling nog beter zichtbaar.

Blaadjes in de klapper laten zitten.

Kledinginzameling

Zoals u weet kunt u gebruikte kleding, knuffels, lakens, dekens, gordijnen, riemen, schoenen en handtassen, iedere dag bij ons afgegeven. Graag zelfs want voor iedere kilo die we inzamelen ontvangen we een vergoeding. Deze vergoeding gebruiken wij om extra spelmateriaal aan te schaffen voor onze leerlingen.

Om te voorkomen dat onze inzamelkliko gebruikt wordt voor vuurwerkonderzoekjes of andere manieren om ontdekkend leren in de praktijk te brengen, halen we de kliko tijdens de kerstvakantie weg uit de fietsenstalling.

Na de kerstvakantie staat de blauwe inzamelkliko weer op de vertrouwde plaats!

Kerstballenactie

Vanuit de dorpsondersteuners BHL, zijn de leerlingen gevraagd om mee te werken aan de kerstballenactie.

De onderbouw is druk bezig geweest met het maken van wenssterren die aan een kerstbal (gevuld met iets lekkers) zijn bevestigd. Deze kerstballen zijn door de dorpsondersteuners afgegeven bij dorpsbewoners.

De leerlingen van de bovenbouw zijn druk bezig geweest met het ontwerpen van hun eigen kerstbal. Deze kerstballen zijn door de onze leerlingen in de dorpsboom gehangen tijdens onze kerstviering.

Samen lezen in de kerstvakantie

De kerstvakantie is een fijn moment om samen lekker te lezen in boeken. Het is heerlijk om (samen) op de bank te kruipen en te genieten van mooie verhalen. En het voordeel is: uw kind leert er ook nog eens veel van. Voor de kerstvakantie zijn er weer mooie boekentips voor u. En voor de leesmotivatie is er een leuke kleurplaat met sterren. Download ze snel.

Ouders en school samen

Goed kunnen lezen is en wordt steeds belangrijker. School is natuurlijk belangrijk als het gaat om goed leren lezen. Maar wist u dat ouders ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren? Bijvoorbeeld door uit te stralen dat lezen leuk en belangrijk is. Of door samen te lezen. Maar hoe doe je dat precies? Hierbij een aantal tips:

 • Geef het goede voorbeeld. Lees zelf in boeken, kranten of tijdschriften waar uw kind bij is
 • Zorg voor voldoende leuke boeken thuis. Kinderen kunnen gratis boeken lenen bij de bibliotheek. Ook de online Bibliotheek heeft een mooi aanbod. Zie de boekentips met boeken over de winter. Leuk voor in de kerstvakantie
 • Blijf veel voorlezen; ook als uw kind zelf al kan lezen. Kies sámen met uw kind boeken die net van een hoger niveau zijn dan kinderen zelf kunnen lezen. Geniet samen en praat over de verhalen die jullie lezen. Dit draagt op een positieve manier bij aan de taalontwikkeling en het begrijpend lezen.

Extra motivatie met de kleurplaat met sterren

Voor het behouden van het leesniveau van kinderen is het goed om in de kerstvakantie te blijven lezen. Gebruik hiervoor de leuke kleurplaat met sterren. In iedere ster staat een leesopdracht. Er staat waar of hoe er gelezen moet worden. Is de opdracht gedaan, dan mag de ster worden gekleurd. Twee sterren zijn leeg. Daar kan het kind zelf opschrijven hoe er gelezen is. Het doel is om in de kerstvakantie alle sterren te kleuren. Is dat gelukt, dan kan daar wellicht een kleine beloning tegenover staan. Misschien is het al genoeg om te benoemen dat uw kind een leeskampioen is!