Informatie

De Heilig Hartschool is een kleine school waarbij zoveel mogelijk gewerkt wordt op niveau. Er gaan ongeveer 60 kinderen naar onze school die verdeeld zijn over twee bouwen. Veel vakken worden groepsoverstijgend vormgegeven per bouw. Elke groep krijgt daarbij extra ondersteuning. Onze school maakt deel uit van de samenwerkingsstichting Kans & Kleur, daarmee onderschrijven we ook het uitgangspunt: Elk kind krijgt zijn kans en elk schoolteam ontwikkelt zijn eigen kleur.

Kinderen zijn verschillend en mogen dat ook zijn. De school biedt de kinderen een prettige, veilige, stimulerende en uitdagende omgeving en levert een bijdrage aan een gedegen basis voor de verdere toekomst van het kind. De school draagt bij tot de ontwikkeling van zelfstandige, verantwoordelijke, respectvolle, kritisch denkende mensen. Heilig Hart is een school waar er naar gestreefd wordt dat kinderen het beste uit zichzelf halen.