Terugkoppeling MR vergadering 16 mei

In de afgelopen MR vergadering hebben we de urenberekening voor volgend schooljaar besproken. Hierin worden de vakanties en studiedagen/vrije dagen vastgelegd. De urenberekening wordt door de MR goedgekeurd.

Ook is de formatie toegelicht. Het is fijn dat de vacature is opgevuld. De communicatie hierover volgt nog.

Hierna kwam nog het schoolplan aan bod. Deze wordt nog verder uitgewerkt. We hebben doorgenomen waar de school trots op is en wat nog verdere ambities zijn.

Aan de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur wordt hard gewerkt. De profielschets is gemaakt, de vacature wordt donderdag openbaar gemaakt.

Bij de rondvraag wordt er gevraagd of ouders van de kinderen van groep 7-8 volgend schooljaar tijdig op de hoogte worden gebracht over het kamp. Planning is dat ouders eind mei/begin juni hier de eerste informatie over krijgen. Ook wordt er gevraagd hoe het met het meubilair staat. Op het ict-lokaal, speelzaal en het oude kantoor na, komen er nieuwe vloeren. En in alle lokalen komt nieuw meubilair.

Enige tijd geleden hebben we een oproep gedaan voor een nieuw MR-lid, omdat de zittingstermijn voor Ellen er na dit schooljaar op zit. Niki Grim heeft zichzelf hiervoor aangemeld. Wij heten Niki van harte welkom bij de volgende vergadering. Hieronder stelt zij zichzelf vast aan jullie voor.

Lees verder “Terugkoppeling MR vergadering 16 mei”

Bericht namens Ouderraad

Deze week zal de jaarlijkse ouderbijdrage voor het huidige schooljaar worden geïncasseerd. Voor degene die (nog) geen machtigingsformulier hebben ingevuld, zullen volgende week een factuur ontvangen om het zelf over te maken. 

Problemen website

In de meivakantie was onze website enige tijd niet bereikbaar. Inmiddels heeft onze ICT-afdeling de fout hersteld en zijn we ook online weer helemaal goed zichtbaar!

Dank aan de oplettende ouders die ons hebben getipt.

Sponsorloop – Goede doel (reminder)

De leerlingen van de Heilig Hartschool in Hernen gaan zich ook dit jaar weer inzetten voor het goede doel. Dit jaar zijn de leerlingen zélf het goede doel! 

In overleg met de ouderraad is er gekozen om geld in te zamelen voor interactief buitenspeelmateriaal. Dit is goed voor de ontwikkeling van de hersenen. Ook heeft het buitenspel een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties van kinderen. 

Door middel van een sponsorloop hopen de leerlingen een mooi bedrag op te halen om zo het buitenspel een boost te geven! De leerlingen gaan vanaf woensdag 12 juni tot en met donderdag 20 juni langs de deuren op zoek naar sponsoren.  U kunt de leerlingen sponsoren d.m.v. een totaalbedrag of door een sponsoring per rondje. Vrijdag 28 juni is de uiterste dag om het opgehaalde geld in te leveren.

Wie:      leerlingen van de Heilig Hartschool
Wat:      sponsorloop*
Waar:    grasveld bij de Mijlpaal

Wanneer:  

 • woensdag 12 juni tot en met donderdag 20 juni langs de deuren
 • vrijdag 21 juni om 13:00 uur sponsorloop
 • vrijdag 21 juni t/m donderdag 27 juni gesponsorde geld per rondje ophalen
 • vrijdag 28 juni uiterlijk geld inleveren

*Sponsoring kan alleen gedaan worden middels contant, gepast geld.

U bent van harte welkom om de leerlingen deze middag aan te moedigen op het grasveld naast de school.

Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Namens het team, ouderrraad en alle kinderen van de Heilig Hartschool

Activiteiten meivakantie

De Heilig Hartschool werkt ook samen met ‘MeerVoorMekaar‘, een welzijnsorganisatie in Wijchen en Druten. We hebben contact gezocht met jongerenwerker Rick en hem gevraagd om tijdens pauzemomenten spelenderwijs contact te leggen met de jeugd uit Hernen. Tijdens de meivakantie worden er door de jongerenwerkers veel leuke activiteiten georganiseerd waar leerlingen uit onze bovenbouw (leerjaar 5 t/m8) gratis aan deel kunnen nemen. Zie onderstaande flyer met informatie over deze activiteiten.

Terugkoppeling koffieuurtje

Afgelopen donderdag hebben we weer een aantal ouders mogen verwelkomen tijdens het koffieuurtje. Nadat iedereen een kijkje heeft kunnen nemen in de klaslokalen, hebben we met elkaar onderstaande onderwerpen besproken:

 • Resultaten doorstroomtoets
 • Ontwikkelingen formatie
 • Bieb op school
 • Onderzoek leerlingtevredenheid
 • Nieuw schoolplan
 • Investeringen schoolgebouw: nieuwe vloer en nieuw meubilair

Nieuw schoolplan

In het nieuwe schoolplan staan de ‘parels’ van de Heilig Hartschool beschreven. We hebben tijdens het koffieuurtje aan ouders gevraagd wat zij beschouwen als ‘parels’ van onze school. De volgende parels werden genoemd (of hebben we achteraf ontvangen):

 • Kleine klassen
 • Kleinschaligheid
 • Individuele aandacht
 • Samenwerking
 • Betrokkenheid
 • We kennen elkaar
 • De ruimte in én om de school
 • Een betrokken conciërge als veilige haven