Scenario’s bij quarantaine

Het team van de Heilig Hartschool heeft eerder een drietal scenario’s uitgewerkt over het werken met leerlingen en/of medewerkers in quarantaine. Uiteraard blijft iedere situatie uniek en blijven we maatwerk verrichten. Met de huidige oplopende besmettingen delen we nogmaals onze scenario’s zodat iedereen goed ge├»nformeerd blijft. We hopen natuurlijk dat we de scenario’s zo min mogelijk nodig zullen hebben. De uitwerking van deze scenario’s is ook besproken met de medezeggenschapsraad.

Scenario’s

  • Scenario: De hele groep in thuisquarantaine.
  • Scenario: Een of enkele leerlingen in quarantaine.
  • Scenario: Leerkracht in quarantaine en leerlingen op school.

De uitwerking van deze scenario’s leest u in de onderstaande bijlage.