Schoolreisje

Op woensdag 15 mei staat het schoolreisje gepland. Dit jaar staat er een educatieve activiteit op het programma, waarbij de school verdeeld is in twee groepen.  

Groep 7-8 
Groep 7-8 gaat dit jaar naar Amsterdam. Zij zullen reizen met de trein met juf Anne en meester Maikel. Daar zullen zij een stadswandeling maken en naar het Rijksmuseum gaan. Ook zullen zij daar een hapje eten. De kinderen worden om 9:10 uur verwacht op het station in Wijchen. Zij zullen om 9:18 met de trein richting Amsterdam gaan. De tijd waarop zij terug zijn in Wijchen wordt geschat op 20:30. Deze tijden zijn anders dan de normale schooltijden, omdat er ook rekening gehouden moet worden met de reistijden buiten de spitsuren. De leerkrachten zullen jullie op de hoogte houden van hun terugreis, zodat jullie weten hoe laat de kinderen weer opgehaald kunnen worden op het station in Wijchen.  

Groep 1 t/m 6 
De kinderen van groep 1 t/m 6 gaan naar het Openluchtmuseum. De leerkrachten en de leden van de OR zullen met deze groep meegaan. Groep 1-2 gaat daar de activiteit ‘Poes wil een boot’ doen. De kinderen van groep 3-4 ‘Wat wil je later worden’ en de kinderen van groep 5-6 ‘Stap(je) terug in de tijd’. De kinderen worden om 8:30 uur op school verwacht en zullen om 9:00 uur met de bus vertrekken naar het Openluchtmuseum. Om 15:00 uur vertrekt de bus richting school. De verwachting is rond 15:45 uur op school te zijn. Ook bij deze groepen zullen de leerkrachten jullie op de hoogte houden van de aankomsttijd op school.  

Alle kinderen nemen deze dag zelf fruit, lunch en drinken mee. Zij zullen de gehele dag met hun rugzak rondlopen, dus het is fijn als jullie hier rekening mee houden. De kinderen mogen best iets lekkers meenemen, maar geen chips of hele zakken snoep. De kinderen lopen met de gehele mentorgroep.  
Alle kinderen zullen deze dag veel lopen. Zorg ervoor dat de kinderen goede schoenen aan hebben.  
Wanneer het mooi weer wordt, is het fijn dat de kinderen thuis al ingesmeerd zijn met zonnebrand. 
De kinderen mogen geen geld of mobiele telefoon meenemen. De leerkrachten zijn bereikbaar via het reguliere schoolnummer of via Parro. Uiteraard zullen de leerkrachten deze dag foto’s maken, maar deze zullen we niet direct delen. Jullie kunnen deze aan het eind van de dag verwachten.  

Museumjaarkaart 
Wij hebben vernomen dat er kinderen zijn in groep 1 t/m 6 die in het bezit zijn van een museumjaarkaart. Wij zouden het heel fijn vinden als wij gebruik mogen maken van de museumjaarkaarten van de kinderen. Zouden jullie voor 19 april aan juf Milou door willen geven welke kinderen er een museumjaarkaart hebben die wij tijdens het schoolreisje kunnen gebruiken?  

Hulp groep 1-2 
Zoals elk jaar worden eerst de ouders van de OR en MR meegevraagd op schoolreisje. Aangezien deze ouders op dit moment geen kinderen in groep 1-2 hebben, zijn wij op zoek naar 2 ouders die mee willen deze dag om te helpen met de begeleiding en met een auto achter de bus aan willen rijden. Zodat we een auto hebben voor calamiteiten. Als je dat leuk lijkt en eventueel een auto hebt, kun je jezelf aanmelden bij juf Milou voor 19 april. Bij meerdere aanmeldingen zal er geloot worden.  

BSO en bereikbaarheid 
Mochten er die dag kinderen gebruik maken van de BSO, willen wij jullie vragen zelf contact op te nemen met de BSO of de kinderen wel of niet komen en dat zij niet om 14:00 uur op school zullen zijn. Wij zijn deze dag telefonisch bereikbaar via ons reguliere telefoonnummer. 

Wanneer er verder nog vragen zijn over deze dag kun je deze stellen aan Kim (OR) of juf Milou.