Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk (gr. 1 t/m 8):

Alle dagen van de week zijn hetzelfde, de school begint om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur.

Voor schooltijd hebben de kinderen de gelegenheid om nog even buiten te spelen of lekker “bij te kletsen”. Vanaf 8.20 ‘s ochtends loopt er een leerkracht buiten op het plein voor groep 3 t/m 8 om een oogje in het zeil te houden. Wij vragen u om uw kind(eren) niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de lessen op school te laten zijn.

Om 8.25 uur gaat de schoolbel en mogen de kinderen naar binnen.

Om 8.30 uur wordt er gestart met de lessen.

Ouders/verzorgers van kinderen uit de onderbouw mogen ‘s morgens als zij dat wensen, hun kind vergezellen tot het klaslokaal. De kinderen krijgen nog even de gelegenheid om te zwaaien bij het raam voordat er gestart wordt met het programma. Het is niet zo dat er uitgebreid met de leerkracht kan worden gesproken bij het binnenbrengen van uw kind(eren). Daarvoor kunt u beter op een ander tijdstip een afspraak maken. Even iets doorgeven kan natuurlijk altijd; het is voor de leerkracht nog fijner als die mededeling (ook) kort op een briefje vermeld staat.

Ook in de onderbouw wordt er op tijd gestart. Voor de midden- en bovenbouw geldt dat ouders op het schoolplein afscheid nemen van hun kind. De leerlingen van groep 4 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen en dragen zorg voor hun eigen spullen. De leerkrachten van de groepen wachten hun leerlingen bij de klassendeur op.

Na schooltijd worden de kinderen van de onderbouw gezamenlijk door de groepsleerkracht naar buiten gebracht.

De kinderen van de midden- en bovenbouw worden door hun leerkracht naar buiten begeleid en mogen dan naar huis. Een leerkracht blijft op het plein totdat alle kinderen zijn vertrokken.

Uiteraard bent u om 14.00 uur welkom om de leerkracht aan te spreken, wanneer de groep met de leerkracht naar buiten komt. Mocht u meer tijd nodig hebben, dan kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken. De leerkrachten hebben van 14:15 tot 14:45 uur pauze, maar schroom niet om samen met uw kind het werk te bewonderen in de klas.