Sponsorloop – Goede doel (reminder)

De leerlingen van de Heilig Hartschool in Hernen gaan zich ook dit jaar weer inzetten voor het goede doel. Dit jaar zijn de leerlingen zélf het goede doel! 

In overleg met de ouderraad is er gekozen om geld in te zamelen voor interactief buitenspeelmateriaal. Dit is goed voor de ontwikkeling van de hersenen. Ook heeft het buitenspel een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties van kinderen. 

Door middel van een sponsorloop hopen de leerlingen een mooi bedrag op te halen om zo het buitenspel een boost te geven! De leerlingen gaan vanaf woensdag 12 juni tot en met donderdag 20 juni langs de deuren op zoek naar sponsoren.  U kunt de leerlingen sponsoren d.m.v. een totaalbedrag of door een sponsoring per rondje. Vrijdag 28 juni is de uiterste dag om het opgehaalde geld in te leveren.

Wie:      leerlingen van de Heilig Hartschool
Wat:      sponsorloop*
Waar:    grasveld bij de Mijlpaal

Wanneer:  

  • woensdag 12 juni tot en met donderdag 20 juni langs de deuren
  • vrijdag 21 juni om 13:00 uur sponsorloop
  • vrijdag 21 juni t/m donderdag 27 juni gesponsorde geld per rondje ophalen
  • vrijdag 28 juni uiterlijk geld inleveren

*Sponsoring kan alleen gedaan worden middels contant, gepast geld.

U bent van harte welkom om de leerlingen deze middag aan te moedigen op het grasveld naast de school.

Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Namens het team, ouderrraad en alle kinderen van de Heilig Hartschool