Terugkoppeling koffieuurtje

Afgelopen donderdag hebben we weer een aantal ouders mogen verwelkomen tijdens het koffieuurtje. Nadat iedereen een kijkje heeft kunnen nemen in de klaslokalen, hebben we met elkaar onderstaande onderwerpen besproken:

 • Resultaten doorstroomtoets
 • Ontwikkelingen formatie
 • Bieb op school
 • Onderzoek leerlingtevredenheid
 • Nieuw schoolplan
 • Investeringen schoolgebouw: nieuwe vloer en nieuw meubilair

Nieuw schoolplan

In het nieuwe schoolplan staan de ‘parels’ van de Heilig Hartschool beschreven. We hebben tijdens het koffieuurtje aan ouders gevraagd wat zij beschouwen als ‘parels’ van onze school. De volgende parels werden genoemd (of hebben we achteraf ontvangen):

 • Kleine klassen
 • Kleinschaligheid
 • Individuele aandacht
 • Samenwerking
 • Betrokkenheid
 • We kennen elkaar
 • De ruimte in én om de school
 • Een betrokken conciërge als veilige haven