Terugkoppeling MR vergadering 16 mei

In de afgelopen MR vergadering hebben we de urenberekening voor volgend schooljaar besproken. Hierin worden de vakanties en studiedagen/vrije dagen vastgelegd. De urenberekening wordt door de MR goedgekeurd.

Ook is de formatie toegelicht. Het is fijn dat de vacature is opgevuld. De communicatie hierover volgt nog.

Hierna kwam nog het schoolplan aan bod. Deze wordt nog verder uitgewerkt. We hebben doorgenomen waar de school trots op is en wat nog verdere ambities zijn.

Aan de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur wordt hard gewerkt. De profielschets is gemaakt, de vacature wordt donderdag openbaar gemaakt.

Bij de rondvraag wordt er gevraagd of ouders van de kinderen van groep 7-8 volgend schooljaar tijdig op de hoogte worden gebracht over het kamp. Planning is dat ouders eind mei/begin juni hier de eerste informatie over krijgen. Ook wordt er gevraagd hoe het met het meubilair staat. Op het ict-lokaal, speelzaal en het oude kantoor na, komen er nieuwe vloeren. En in alle lokalen komt nieuw meubilair.

Enige tijd geleden hebben we een oproep gedaan voor een nieuw MR-lid, omdat de zittingstermijn voor Ellen er na dit schooljaar op zit. Niki Grim heeft zichzelf hiervoor aangemeld. Wij heten Niki van harte welkom bij de volgende vergadering. Hieronder stelt zij zichzelf vast aan jullie voor.