Studiedag 6 december

6 december kunnen onze leerlingen nog even lekker bijkomen van alle Sinterklaas activiteiten. Ze zijn namelijk vrij op deze dag. Het team van de Heilig Hartschool gaat deze studiedag aan de slag met het uitwerken van cruciale doelen in een eigen interactieve leerlijn. Dit schooljaar werken we iedere studiedag aan het ‘praktisch’ inrichten van de leerlijnen. Via een soort leerlingvolgsysteem kunnen we dan uiteindelijk individuele leerlingen volgen op de meest belangrijke doelen.

Daarnaast volgen we deze studiedag ook een scholing om het eigenaarschap bij leerlingen te vergroten.

Koffie…. koffie…. tijd……

Afgelopen dinsdag stond het koffie-uurtje gepland. Het koffie-uurtje wordt twee keer per jaar georganiseerd om samen met ouders op informele wijze in gesprek te gaan over diverse ontwikkelingen rondom de Heilig Hartschool. We sluiten het koffie-uurtje altijd af met een bezoek aan de groepen. Onder dit bericht een korte impressie van de onderwerpen die we hebben besproken.

Is het niet gelukt om aan te sluiten bij het koffie-uurtje, maar wil je toch wat meer weten over bepaalde onderwerpen? Ook buiten het koffie-uurtje om staat de koffie klaar om even bij te kletsen met Maikel. Maak gerust een afspraak!

Leeshulp

Sinds kort hebben we extra leeshulp. Simone Hooimeijer komt iedere week op vrijwillige basis extra leeskilometers maken met leerlingen.

De leerlingen vinden het erg leuk om op deze manier extra te groeien in hun leesontwikkeling.

Hulp gevraagd vanuit parochie

De winter heeft zijn intrede gedaan en dat is nu echt voelbaar. In de noodopvang in Wijchen waar 175 Oekraïners verblijven is een tekort aan winterjassen / dassen/ handschoenen  en mutsen voor volwassenen en kinderen.  In de  weekenden van 3/4 december en 10/11 december kunnen deze kledingstukken, verpakt ingeleverd worden in de kerk van H.Judocus in Hernen na de viering van zondag 4 december om 12.00 uur en op zondagmorgen 11 december tussen 11.00 en 12.00 uur.

We hopen dat we een ´warme bijdrage’ vanuit Hernen/Leur kunnen geven aan de Oekraïners.

Hartelijk dank voor jullie medewerking.
De Twaalf Apostelen, Contactraad H. Judocus Hernen/Leur

Terugkoppeling MR vergadering

Tijdens de MR vergadering van 16 november zijn de volgende onderwerpen besproken:

Personeel

Sollicitatieprocedure voor de bovenbouw was succesvol afgerond, helaas hebben de geselecteerde kandidaten voor een andere baan gekozen. De procedure is opnieuw opgestart. Procedure directeur loopt. Schoonmaakbedrijf ingehuurd ter vervanging van Mike. Onderbouw heeft vaste vervanger voor donderdag en vrijdag.

Jaarverslag Heilig Hartschool

Conclusies van het jaarverslag zijn op beoordelingscriteria besproken. Veel doelen zijn behaald en enkele doelen nemen we mee in het lopende jaarplan.

Jaarplan 2022-2023

We hebben dit jaar één hoofddoel centraal staan: Doelgericht planmatig werken op school-, groeps-, les-, en leerlingniveau. Hieraan zijn veel onderwerpen gekoppeld die we eerder hebben geïntroduceerd maar waarbij we nu aandacht hebben voor borging. Eind van het schooljaar hebben we een eigen leerlijn vastgesteld waarbij we interactief leerlingen op individueel niveau kunnen volgen op cruciale doelen.

Adviesgesprekken leerjaar 8

In verband met het vertrek van Janneke Weijers hebben we besloten de advies gesprekken vóór de kerstvakantie al af te ronden.

Begroting

Begroting is doorgenomen. Afgelopen jaar dip in leerlingaantal waardoor verhouding iets lastiger is. Maar door verwachte groei kunnen we dit goed opvangen. Daarnaast wordt uiteraard rekening gehouden met stijgende prijzen van leermiddelen en energie.

GMR

GMR staat voor de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad van Kans & Kleur. Anne Eijkemans vertegenwoordigt als personeelslid St. Jan Baptist, Roncalli, St. Jozef en Heilig Hart. Dit doet Anne samen met een ouderlid vanuit St. Jozef.

Tijdens de GMR is er gesproken over LKC De Boomhut (nieuwe school), financiën, Coronaprotocol, inspectiebezoek.

KWINK! sociaal-emotioneel leren

Op onze school werken we actief aan sociaal-emotioneel leren. Om dit structureel aan bod te laten komen en als rode draad door de hele school samen met dezelfde thema’s bezig te zijn, werken we met de methode ‘KWINK’. In de afgelopen periode hebben wij les 4 en 5 van KWINK behandeld.  

Les 4 ‘Ik kan een ander duidelijk maken wat ik van hem verwacht.’

Tijdens deze les hebben wij het gehad over bijvoorbeeld afspreken. Het gebeurt wel eens dat je met iemand iets afspreekt en dat de andere dan met een ander kind gaat afspreken of zijn belofte niet nakomt.

Les 5 ‘Ik kan aanvoelen wat de ander voelt en hoe hij zal reageren.’

Tijdens deze les zijn wij gaan kijken naar de emoties trots en teleurgesteld. Hoe herken je dat bij een ander? Wat kun je op die momenten tegen een ander zeggen? Ook hebben wij gekeken naar hoe je een andere dan weer vrolijk kan maken als iemand teleurgesteld is.  

Kwink thuis!

Je kunt ook thuis met sociaal-emotioneel leren aan de slag. Meer achtergrondinformatie over sociaal- emotioneel leren lees je in de achtergrondartikelen in het Kwink magazine: www.kwinkopschool.nl/kwinkmagazine én het speciale oudermagazine: www.kwinkopschool.nl/oudermagazine

Komt u op de koffie?

Dinsdag 29 november staat ons bekende koffiemoment gepland. U bent van harte welkom om dinsdag vanaf 08:30 uur een kopje koffie met ons te drinken. Tijdens de koffie wordt u kort bijgepraat over de schoolontwikkelingen zoals we hebben opgesteld in ons jaarplan. Het grootste gedeelte van dit uur kunt u een kijkje nemen in de groepen en ervaren hoe we werken in onze ‘bouwen’.

Info Kerst

Het duurt nog even, maar wij willen alvast een paar datums doorgeven rondom Kerst en de viering:

  • Vrijdag 9 december: Informatie ‘t Hartlopertje
  • Maandag 12 december: Inschrijvinen kerstdiner via Parro (na 15:00 uur)
  • Vrijdag 16 december: Lampionnen knutselen
  • Woensdag 21 december: Bord, beker en bestek met naam meenemen
  • Donderdag 22 december: 17:30-19:30 uur kerstviering (diner+lampionnentocht)
  • Vrijdag 23 december: Pyjamadag!