Afscheid juf Laurie

Koningsspelen 2021 staat dit jaar op de Heilig Hartschool in het teken van de koningin van het Heilig Hart. Vandaag neemt Laurie Humpig op feestelijke wijze afscheid van onze school. Vanaf volgende week start Laurie als leerkracht op het voortgezet speciaal onderwijs.

Namens alle leerlingen, ouders en (oud)collega’s zijn we Laurie ontzettend dankbaar voor alles wat ze heeft betekend voor de ontwikkeling van zowel leerlingen als school.

Afscheid LIO student

Volgende week begint Sacha van Stippen aan haar laatste week op Heilig Hart. Haar stage is dan afgerond bij ons op school. Wij danken Sacha voor alle werkzaamheden die ze heeft uitgevoerd op Heilig Hart en wensen haar veel succes in haar loopbaan als leerkracht.

Foto en film

Op de website hebben we een pagina ingericht waar we alle filmpjes en foto’s verzamelen. De filmpjes worden gesorteerd op categorie. Hierdoor kunnen bezoekers van onze website altijd makkelijk filmpjes terugkijken. Uiteraard worden er alleen filmpjes getoond die voldoen aan de richtlijnen van de privacywetgeving.

Tijdens het koffie-uurtje bleek dat sommige filmpjes niet altijd bij iedereen goed in beeld komen. Als het goed is werkt dit nu wél goed.

Foto’s waar leerlingen op te zien zijn, staan achter een beveiligde omgeving. Deze omgeving is beveiligd met een wachtwoord. Het wachtwoord kunt u opvragen bij de leerkracht van uw kind.

Nieuws vanuit ouderraad: ouderbijdrage

Zoals jullie misschien al hebben gemerkt is er dit jaar nog geen vrijwillige ouderbijdrage geïncasseerd of nota’s uitgegeven. Door het beperkt aantal activiteiten dit schooljaar en de ouderbijdrage van vorig jaar die we grotendeels over hadden, is het niet nodig om dit jaar een vrijwillige ouderbijdrage te vragen. Sterker nog; er blijft een behoorlijk deel van de ouderbijdrage (van vorig jaar) over. Wederom gaan we dit bewaren voor volgend schooljaar.

Gelukkig zijn dit schooljaar een aantal activiteiten op school wel doorgegaan, maar de meest kostbare activiteit, het schoolreisje, zal helaas ook dit jaar niet plaatsvinden. School heeft ons laten weten dat door de huidige maatregelen/beperkingen i.v.m. corona, het schoolreisje van 19 mei 2021 niet door kan gaan.
Dit vinden we natuurlijk allemaal zeer spijtig.

Groep 8

Een deel van de ouderbijdrage van vorig jaar zal dus ook in het nieuwe schooljaar 2021-2022 gebruikt gaan worden. De ouders van de kinderen in groep 8, die vorig jaar € 40 per kind per incasso hebben betaald, krijgen voor het einde van het schooljaar € 20 retour.

Vakantierooster schooljaar 2021-2022

Op onze website is het vakantierooster voor volgend schooljaar gepubliceerd. U vindt het vakantierooster bij ‘Informatie -> Vakantie en vrije dagen’. Dit overzicht wordt op een later moment aangevuld met de studiedagen voor schooljaar 2021-2022. Als het volledige rooster definitief vastgesteld is dan wordt dit ook gepubliceerd via de kalender van Parro.

Overzicht resultaten leerlingvolgsysteem

Normaal gesproken krijgen alle leerlingen als bijlage in het rapport een overzicht van ons leerlingvolgsysteem. Op dit overzicht worden de resultaten weergegeven van de toetsen die wij afnemen gekoppeld aan het leerlingvolgsysteem van Cito. Dit jaar ontbrak deze bijlage omdat we door de lock-down op een later moment zijn gaan toetsen. Inmiddels zijn alle toetsen afgerond en hebben de leerlingen deze week een envelop met daarin het overzicht meegekregen. Indien u vragen heeft over dit overzicht dan is de leerkracht uiteraard altijd beschikbaar om uw vragen te beantwoorden.

Koffie-uurtje

Donderdag 15 april staat ons bekende koffiemoment gepland. Vanwege de Coronamaatregelen is het wederom een online bijeenkomst. Tijdens de koffie, die u dus deze keer zelf moet verzorgen, wordt u bijgepraat over de schoolontwikkelingen zoals we hebben opgesteld in ons jaarplan. Ook nu zullen we afsluiten met een online bezoek in de klassen. Deze online activiteit wordt niet opgenomen en is alleen live te bekijken (i.v.m. privacy).

Via deze link: Online koffie-uurtje kunt u de bijeenkomst vanaf 8:30 uur live bijwonen via Teams. Het is niet noodzakelijk om de software op uw device te installeren.

Persoonsgegevens bij bron- en contactonderzoek

Als iemand van de school positief wordt getest, neemt de GGD contact met ons op. Dit doen zij om de contacten en de eventuele bron van de besmetting op te sporen. De GGD geeft ons dan de naam van de positief geteste persoon. Voor de publieke gezondheid is het belangrijk dat wij de GGD helpen om te bepalen wie er in contact is geweest met deze positief geteste persoon. Op basis van een ‘gerechtvaardigd belang’ werken wij hier als school aan mee.
We geven de GGD de volgende informatie indien zij daarom vragen:
– De roosters van de positief geteste persoon en de presentie-/absentielijst. Met wie de positief geteste persoon mogelijk in contact is geweest;
– De namen en contactgegevens van deze contacten van de positief geteste persoon.

Er zullen door ons nadrukkelijk niet meer gegevens dan bovenstaande worden gedeeld met de GGD. Wij registreren ook geen informatie over leerlingen die besmet zijn of in quarantaine zitten.

Het is mogelijk dat u bezwaar heeft tegen het delen van de contactgegevens van uw zoon of dochter. Als dit het geval is, kunt u een mail sturen naar heilighart@kansenkleur.nl. We delen dan geen naam, presentie en contactgegevens van uw zoon of dochter met de GGD.