Studiedag 16 juni

Woensdag 16 juni hebben de medewerkers van de Heilig Hartschool een studiedag. Deze dag gaan wij werken aan ons jaarplan voor het nieuwe schooljaar. Wat zijn onze speerpunten? Welke doelen willen we met elkaar bereiken en hoe gaan we dat doen? De inspiratie voor dit plan halen we uit onze schoolscan/schoolopbrengsten, zodat we dit kunnen koppelen aan het Nationaal Programma Onderwijs. Het Nationaal Programma Onderwijs is door de overheid ingevoerd voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

Teenslippers

Tijdens het mooie weer van afgelopen dagen valt ons op dat leerlingen het heerlijk vinden om met teenslippers naar school te komen. Helaas merken we dat dit soms lastig is tijdens het buitenspelen in de pauze. Voor de veiligheid tijdens het spelen willen we u vragen om uw kind liever niet met teenslippers naar school te sturen.

Kledinginzameling

De eerste zakken met kleding zijn al afgeven op school. FIJN!

We hopen op een grote inzameling en dus een leuke financiële opbrengst voor onze school. Alle kleding, beddengoed, knuffels, schoenen, riemen en handtassen kunnen worden ingeleverd. Schakel de hele familie, buurt of andere bekenden in om zoveel mogelijk kilo’s op te halen. 2 juli worden de zakken gewogen en opgehaald, maar bij een succes gaan we gewoon door en kan je het hele jaar kleding inleveren bij ons op school.

Mocht er niemand aanwezig zijn op school dan mag je de zakken in de blauwe kliko leggen bij de fietsenstalling aan de Loffertweg.

Nog geen versoepelingen voor het basisonderwijs

Het OMT wil op dit moment de huidige richtlijn nog niet loslaten. Het OMT heeft meegewogen in het advies dat de scholen nu door de huidige maatregelen relatief een veilige leer- en werk omgeving zijn. De adviseurs willen stap voor stap gecontroleerd de maatschappij openstellen. Het betekent dat ze pas bij stap 4 in het openingsplan opnieuw bekijken of verdere versoepelingen mogelijk zijn. Een voorwaarde daarvoor is dat de huidige dalende lijn in besmettingscijfers zich voortzet. Het kabinet beslist waarschijnlijk op 23 juni over de maatregelen in stap 4. De eventuele versoepeling wordt dan op 30 juni van kracht, als regio Noord al bijna met vakantie gaat. 

Het huidige advies van het OMT en het daarop gebaseerde besluit van het kabinet betekenen dat er op dit moment voor het primair onderwijs geen veranderingen komen in het generieke kader waarop de richtlijnen van het RIVM zijn gebaseerd en daarmee ook geen veranderingen in de protocollen.  

Dankjewel

Het was een warme week vol zonneschijn. Dit bleef ook niet onopgemerkt bij de ouderraad. Alle leerlingen en medewerkers zijn deze week getrakteerd door de ouderraad op een heerlijk verkoelend ijsje. Na deze lekkere verkoeling kon iedereen weer als een raket aan het werk.

Namens alle leerlingen en medewerkers: Dankjewel ouderraad!

Uitslag eindtoets

Deze week hebben we de uitslag van de IEP Eindtoets ontvangen. Het landelijk gemiddelde bij deze toets is een score van 79,7. Basisschool Heilig Hart heeft ruim boven het gemiddelde gescoord met een score van 84,4. We zijn erg tevreden over dit resultaat en trots wat onze leerlingen hebben bereikt in deze bizarre periode. Maar laten we eens verder kijken dan alleen maar een score.

“Uitslag eindtoets” verder lezen