Groepsindeling team Heilig Hart 2020-2021

Zoals u weet werken we op Heilig Hart in twee bouwen. De verdeling van de beschikbare formatie is als volgt ingedeeld:

Opmerkingen:

  • Anneke Willems maakt volgend jaar gebruik van onbetaald verlof. Zij wil haar handen vrij hebben voor de zorg voor haar zoon.
  • Laurie Humpig start het nieuwe schooljaar op donderdag en vrijdag. Na de kerstvakantie wordt dat uitgebreid met de woensdag.
  • Thirza Hobé heeft afgelopen jaar als leraarondersteuner ons team versterkt. Zij volgt de verkorte deeltijdopleiding aan de PABO en is inmiddels bevoegd om als leerkracht ingezet te worden.
  • Leerlingen zitten in de boven- of onderbouw. Aan het begin van het schooljaar hoort u welke leerkracht de eindverantwoordelijkheid heeft voor uw zoon of dochter en dus uw eerste aanspreekpunt is.  
  • Er worden volgend jaar meer momenten gecreëerd waarop de bouw als één groep met één leerkracht draait.

Tussenstand opbrengst goede doel

In een eerder bericht heeft de ouderraad laten weten dat het tot nu toe opgehaalde geld voor de sponsorloop ingeleverd kan worden. Het volledige bericht kunt u hier teruglezen. Via onze site houden we de tussenstand bij.

Opbrengst tot nu toe:

€ 252,-

Aanrader gratis app: de VakantieBieb

De gratis VakantieBieb stimuleert kinderen om te blijven lezen tijdens de zomerperiode! In de gratis app staan e-books én luisterboeken. Zo zijn er leuke boeken voor kinderen uit groep 3, maar ook spannende boeken voor tieners en prachtige romans voor volwassenen. De VakantieBieb is voor iedereen toegankelijk, dus ook als je géén lid bent van de Bibliotheek. De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl.

Nieuwe collega

Eerder hebben we u laten weten dat Ria Bijlaart met pensioen gaat. Inmiddels hebben we een sollicitatieprocedure achter de rug en kunnen we u mededelen dat volgend schooljaar Dorian Willems het team van Heilig Hart komt versterken. Binnenkort zal Dorian zich voorstellen via onze nieuwsbrief.

Adviezen aangepast voor kinderen tot 6 jaar

Na afstemming met het OMT heeft het RIVM de adviezen voor kinderen met neusverkoudheid aangepast. Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar het kinderdagverblijf, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19. Ditzelfde geldt ook voor kinderen van 4 tot 6 jaar die in groep 1 of 2 van de basisschool zitten en bij neusverkoudheid ZONDER KOORTS naar school mogen.

“Adviezen aangepast voor kinderen tot 6 jaar” verder lezen

Studiedag 18 juni 2020

Donderdag staat voor het hele team een studiedag gepland. De leerlingen zijn deze dag vrij. We gaan deze dag onder andere gebruiken om de resultaten die de leerlingen afgelopen twee weken hebben gehaald te analyseren. Op basis van de analyse kunnen we ons aanbod toespitsen op de onderwijsbehoefte van de leerling.

De rest van de studiedag gaan we gebruiken om alle organisatorische zaken rondom het nieuwe schooljaar met elkaar te bespreken.

Musical ‘Bende op de camping’

Afgelopen week heeft u de brief ontvangen waarin de richtlijnen zijn verduidelijkt die we op school hanteren. Daarin heeft u gelezen dat de musical niet opgevoerd kan worden met publiek. We hebben daarom besloten om de musical te filmen. Het decor staat al in de steigers en de leerlingen zijn volop aan het oefenen met hun tekst. Meer informatie over het afscheid volgt binnenkort.

De eerste bouwstenen van het decor staan al klaar op het podium.

Schoolspullen mogen weer retour

Nu we weer volledig van start gaan, hebben de leerlingen thuis geen schoolboeken en/of laptop meer nodig. Wanneer u nog schoolspullen thuis heeft liggen dan ontvangen we ze maandag graag weer retour (vergeet de oplader van de laptop niet).

Teenslippers

Tijdens het mooie weer van afgelopen dagen valt ons op dat leerlingen het heerlijk vinden om met teenslippers naar school te komen. Helaas merken we dat dit soms lastig is tijdens het buitenspelen in de pauze. Voor de veiligheid tijdens het spelen willen we u vragen om uw kind liever niet met teenslippers naar school te sturen.