Pasen en sponsorloop

Op 9 april vieren wij Pasen gecombineerd met een sponsorloop voor het goede doel: Stichting Hulphond.

Op dinsdag 28 januari is hulphond Dora met haar baasje Miriam bij ons op school geweest om wat over het goede doel te vertellen en om te demonstreren wat een Hulphond allemaal kan. Op 9 april zullen zij weer aanwezig zijn om ons opgehaalde bedrag in ontvangst te nemen.

Om geld in te zamelen voor Stichting Hulphond hebben wij dit jaar 2 acties:

  • Een sponsorloop op het veld voor de school op donderdagmiddag 9 april om 13:00 uur
  • Een flesseninzamelingsactie

Beide acties lopen t/m maandag 6 april. De flessen worden op school ingezameld per bouw vanaf de maandag na de vakantie. Het bedrag dat opgehaald is voor de Sponsorloop wordt ingezameld per groep.

De kinderen krijgen maandag na de vakantie een Sponsorlijst mee naar huis waarop naam, adres en bedrag wordt genoteerd. Het bedrag wordt meteen in ontvangst genomen door de kinderen bij het invullen van de lijst.

Voor meer informatie over stichting Hulphond kunt u kijken op: www.hulphond.nl

Naast het goede doel beginnen we 9 april de dag met een paasontbijt. Ieder kind neemt zijn/haar eigen ontbijt op een bordje mee naar school. School verzorgt het drinken bij het ontbijt. Fruit met drinken en de lunch met drinken dienen ze zelf mee te nemen.

De 9-jaarsprikken

Bijdrage van Anneke Jansen GGD Gelderland-Zuid

Alle kinderen krijgen rond hun negende jaar een prik tegen de bof, mazelen en rodehond (BMR) én een prik tegen difterie, tetanus en polio (DTP). Je kind krijgt deze twee prikken tegelijk. Dit noemen de de 9-jaarsprikken.

Je kind ontvangt hiervoor een uitnodiging. Bij de uitnodiging krijg je de oproepkaarten voor de inentingen. Neem de oproepkaarten en het vaccinatiebewijs van je kind mee naar de priklocatie. De inenting kan dan geregistreerd worden.

“De 9-jaarsprikken” verder lezen

Ervaringen delen met ouders van een kind met autisme

Elke 3e dinsdag van de maand (niet in schoolvakanties) komen ouders met een kind met autisme (0 t/m 18 jaar) bijeen in het Mozaïek, 2e etage bij MeerVoormekaar van 19.30-21.30 uur. Ervaringen worden hier gedeeld en tips worden gegeven. Josien Warris van het team jeugd en opvoeding van MeerVoormekaar en een ervaringsdeskundige van de Werkgroep Autisme Wijchen zijn altijd aanwezig. Deelname is gratis. Aanmelden is fijn maar ook zonder aanmelding is iedereen welkom. Informatie en aanmelden bij: Josien Warris / MeerVoormekaar j.warris@meervoormekaar.nl.

Carnaval

Op vrijdag 21 februari gaan we weer een feestje bouwen. Met een schoolprins(es) en raad van groep 8 aan het roer, gaan we deze dag lekker feesten.

Om het gezellig te houden willen we liever geen accessoires zoals: zwaarden, pistolen, etc.. Serpentines vinden we leuk, maar spuitbussen en confetti zijn verboden.

Deze dag staat in het teken van: optredens/feesten/hossen en lekker samen eten. Graag willen wij jullie uitnodigen om met ons te komen hossen op het schoolplein om 8:30 uur. Samen ontvangen we dan de schoolprins(es) en raad van groep 8!

De school is om 12.00 uur uit en daarom hoeven de kinderen geen lunchpakketje mee te nemen. Tijdens de fruitpauze krijgen de kinderen een worstenbroodje. Schat zelf even in of uw kind daarnaast ook nog fruit nodig heeft.

We gaan er een feestelijke dag van maken! 

Toegangspoort onderbouw

Bij ons is het verzoek binnengekomen om de poorten van het onderbouwplein alle twee te openen, zowel de poort aan de kant van de Mijlpaal als aan het Tunnelpad. We hebben hier in eerste instantie niet voor gekozen gezien ervaringen uit het verleden. Er ontstonden onveilige situaties met auto’s aan het Tunnelpad. Nu blijkt dat door het gebruik van de toegangspoort via de parkeerplaats van De Mijlpaal ook onveilige situaties ontstaan.

Daarom willen we graag het volgende met u uitproberen;

Vanaf maandag 10 januari gaan beide poorten open. De poort aan de zijde van het Tunnelpad is alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De leerlingen die met de auto worden gebracht maken dan gebruik van de poort aan de kant van de Mijlpaal. We willen u vragen om geen kinderen uit een auto te laten stappen op het Tunnelpad, maar op de parkeerplaats bij de Mijlpaal.

Als blijkt dat deze oplossing de veiligheid versterkt dan houden we in de toekomst beide poorten open.