Paasnieuws vanuit het dorp

Hallo jongens en meisjes,

Ik wil jullie alvast laten weten dat ik op maandag 22 april, 2e Paasdag,  weer naar Hernen wil komen. Natuurlijk zal ik weer flink wat eieren verstoppen rond de Mijlpaal.

Het bestuur van De Mijlpaal vindt het weer een aardig gebaar en wilt graag helpen. Daarom wil ik jullie vragen of jullie deze ochtend vrij kunnen houden om mij te helpen met zoeken. Wie zal er dit jaar de meeste eieren vinden en met een diploma naar huis gaan?

In maart zal ik jullie een brief sturen waarop je kunt aangeven of je mij komt helpen.

En natuurlijk zijn alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, enz. van harte welkom om te komen kijken.

Graag tot ziens! De paashaas

De week van de lentekriebels

De Week van de Lentekriebels (18 t/m 22 maart 2019) is een nationale projectweek waarbij in het basisonderwijs een hele week relationele en seksuele voorlichting gegeven wordt. Elk jaar staat er een thema centraal. Dit jaar is dat het thema “Ik wil het graag weten- heb jij me alles al verteld?!” Het is een breed thema dat aansluit op de nieuwsgierigheid van kinderen. Het gaat over informatie op het gebied van relaties en seksualiteit waar kinderen vragen over hebben. Kinderen willen alles weten en willen de zekerheid hebben dat wij hen ook alles hebben verteld wat zij moeten weten!

De leerkracht geeft tijdens deze lessen informatie en beantwoordt vragen van kinderen. Een open, veilige sfeer staat hierbij centraal. Sommige kinderen zijn misschien minder toe aan bepaalde onderwerpen dan andere kinderen. Wij proberen hier zo goed mogelijk mee om te gaan. “De week van de lentekriebels” verder lezen

Koningsspelen

Op vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. Deze houden we dit jaar samen met Wingerd in Bergharen, dit vindt plaats in sportpark Schaarweide.
Van 9.00 uur t/m 12.00 uur is er een sport/spellencircuit voor alle groepen. Na de lunch, van 13.00 uur t/m 14.00 uur is er een middagactiviteit. De bovenbouw gaat teamspellen spelen met de leerkrachten en de onderbouw gaat kleuren, schminken of dansen.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij het ochtendprogramma en bij het schminken in de middag. Om op te geven, zie Parro-agenda.
Ook vragen wij alle kinderen om aankomende week een wc-rol mee te nemen voor een creatieve activiteit in het kader van verbinding.

Privacy en fotografie

Hoe zat het ook alweer met het maken van foto’s? Een veel gestelde vraag van ouders en leerkrachten op dit moment. Daarom een toelichting op onze afspraken over beeldmateriaal vanuit ons huidig privacybeleid.

Als school ben je verantwoordelijk voor de foto’s die je zelf of in opdracht laat maken. Een leraar die bijvoorbeeld een nieuwsbericht plaatst op onze website en daar leuke foto’s van de klas bij zet: dat is de verantwoordelijkheid van de school. Hierbij houden we ons aan de privacyvoorkeuren zoals u die ons hebt doorgegeven. Deze privacyvoorkeuren worden jaarlijks onder uw aandacht gebracht.

Ook ouders van leerlingen maken foto’s en video’s op school. De school is geen openbare ruimte en valt onder het bevoegd gezag van Kans & Kleur. Dit betekent dat ouders toestemming moeten vragen aan de schoolleiding voor het maken van beeldmateriaal. Wij geven deze toestemming onder de voorwaarde dat ouders géén foto ’s en video’s waarop kinderen van anderen herkenbaar in beeld staan, publiceren of op sociale media plaatsen.

De school is niet verantwoordelijk voor een ouder die tijdens het schoolfeest foto’s maakt en dit deelt via bijvoorbeeld Twitter. Hetzelfde geldt voor een journalist die foto’s komt maken op het schoolplein. De journalist heeft eigen journalistieke regels als het gaat om het publiceren van foto’s. De journalist is zelf verantwoordelijk voor het publiceren van zijn foto’s, maar dat betekent niet dat we niet meer hoeven na te denken. Als we weten dat er ouders zijn die geen toestemming hebben gegeven, dan houden we die kinderen uit de buurt van de persfotograaf. Of we laten de fotograaf weten dat ouders hun kind niet op de foto willen hebben.

Ondersteuning middenbouw

18 januari hebben we u geïnformeerd over de invulling van de extra ondersteuning. Op maandag, donderdag en vrijdag is Merijn Ebskamp aanwezig als ondersteuner op Heilig Hart. Afgelopen periode was Marieke Kersten als ondersteuner aanwezig op dinsdag- en woensdagochtend.

Na de voorjaarsvakantie komt Marlies van Leuken als ondersteuner de middenbouw versterken. Zij blijft tot het einde van dit schooljaar. Marlies werkt op dinsdag de hele dag en op woensdagochtend. Marlies is voor ons en voor velen van u een vertrouwd gezicht: ze heeft tot februari 2017 op Heilig Hart gewerkt als groepsleerkracht. Zoals we u hebben laten weten, houden Anne Eijkemans en Anneke Willems als leerkrachten de eindverantwoordelijkheid voor de middenbouw. Zij vormen ook het aanspreekpunt voor ouders.

We bedanken Marieke voor haar hulp en heten Marlies van harte welkom terug op Heilig Hart.

Laatste oproep: oudervragenlijst

Dit is de laatste mogelijkheid om de oudervragenlijst nog in te vullen. Maandag aanstaande wordt deze lijst afgesloten en gaan we het resultaat analyseren. Om een zo’n realistisch mogelijk beeld te krijgen, hopen we dat alle gezinnen de lijst hebben ingevuld. Mocht u geen inlogcode meer hebben dan kunt u per mail een code opvragen bij Maikel Beumer.

Carnaval

Op vrijdag 1 maart is het alweer carnaval.  
Op deze dag gaan we een lekker feestje bouwen! 

Om het gezellig te houden willen we geen accessoires zoals: zwaarden, pistolen, etc.. Serpentines vinden we leuk, maar spuitbussen en confetti zijn verboden. 

Deze dag staat in het teken van: optredens/feesten/hossen en lekker samen eten. Graag willen wij jullie uitnodigen om naar de optredens van de kinderen te komen kijken. Jullie zijn van harte welkom om 11.30 uur.  

De school is om 12.00 uur uit en daarom hoeven de kinderen geen lunchpakketje mee te nemen. De fruitpauze verloopt wel als altijd, dus graag wel fruit en drinken voor de ochtendpauze meegeven.

We gaan er een feestelijke dag van maken! Alaaf, alaaf, alaaf namens de carnavalscommissie.