Bezoek Maaswaal college

Afgelopen donderdag is groep 7/8 op bezoek geweest bij het Maaswaal college. Hier mochten we lessen volgens zoals deze gegeven worden op de middelbare school. We hebben genoten!

Werkzaamheden riolering

De doorgang richting school wordt steeds smaller. Houdt u hier rekening mee? Wanneer leerlingen zelfstandig naar school komen is het wellicht verstandig om duidelijke afspraken met uw kind te maken. Wij zullen hier in de klassen ook aandacht aan besteden.

Terugkoppeling koffieuurtje

20 november hebben we tijdens ons koffieuurtje de schoolontwikkelingen met elkaar besproken. Aansluitend hebben de ouders een bezoekje gebracht aan de klassen.

    We hebben met elkaar de hoofdpunten doorgenomen van ons jaarplan:

  • Ontwikkeling en expliciteren van ons onderwijs.
  • Zorgstructuur.
  • Klassenmanagement en planning van instructies en ondersteuning.
  • Inhoud van ons onderwijs met doorgaande lijnen, instructies en afstemming.
  • Voortzetting, opfrissen, borgen, monitoren ontwikkeling afgelopen jaren.

“Terugkoppeling koffieuurtje” verder lezen

Sinterklaas 5 december

Wij hopen dat Sinterklaas op woensdag 5 december weer een bezoekje komt brengen aan onze school. Tenminste…….als hij er kan komen met alle wegwerkzaamheden en wegafsluitingen…..
In het programma van Sinterklaas hebben wij ook een momentje ingeroosterd voor de allerkleinste uit het dorp. Vanaf 10:45 tot 11:15 mogen alle kindjes die nog niet op school zitten (broertjes/zusjes/buurkindjes, ect.) op school in de aula een bezoekje komen brengen aan de Sint.

Iedereen alvast een hele fijne Sinterklaas gewenst.

Herders gezocht

Voor de gezinsviering op 24 december om 18.00 in de Heilige Judocuskerk zoeken we nog herders voor het Kerstspel. Je hoeft hiervoor geen tekst uit je hoofd te leren.
Dus heb je zin om herder te spelen dan mag je je aanmelden bij Meriam Leenders (meriamleenders@hotmail.com).

Bezoek van de pieten

De nieuwe hulppieten zijn bij ons op school geweest. Met de leesplankjes en de pietenplaatjes hebben zij leren lezen. In de onderbouw was er echter een leesplankje meegenomen door een Piet om thuis te oefenen.

Alle kinderen hebben een tekening gemaakt voor de Sint en in een brief hebben wij gevraagd of we het leesplankje terug mochten hebben. De volgende ochtend waren de tekeningen weg en was het leesplankje terug!

De tekeningen waren alleen niet bij de Sint terecht gekomen, maar ze hingen bij de juf thuis op het prikbord. Gelukkig heeft de juf de tekeningen mee terug naar school genomen en met de kinderen mee naar huis gegeven zodat ze deze toch in de schoen konden doen en zodat ze toch bij de Sint terecht zouden komen.

Deze diashow vereist JavaScript.