Afname oudervragenlijsten

Op verschillende manieren monitoren we de kwaliteit van ons onderwijs. Één daarvan is de vragenlijst die we ouders laten invullen rondom een bepaald onderwerp.  We gebruiken hiervoor de digitale vragenlijst van WMK (werken met kwaliteit). Volgende week ontvangt via een e-mailbericht een persoonlijke link waarmee u rechtstreeks anoniem kunt inloggen. U ontvangt per gezin één inlogcode. Als u meer dan één kind op school heeft, vult u de lijst in voor uw oudste kind. Het onderwerp van deze vragenlijst is ‘sociale veiligheid’.

Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. We hopen dat iedereen deze lijst voor ons wilt invullen, zodat er een realistisch beeld ontstaat. Invullen kan t/m 14 april. Daarna wordt de lijst afgesloten.

De conclusies van deze vragenlijst zullen we na bespreking met het team en de MR, terugkoppelen richting alle ouders.

De leerlingen (vanaf leerjaar 6) en alle medewerkers, krijgen ook een vragenlijst rondom hetzelfde onderwerp.

KinderVakantieDorp Hernen

Het KinderVakantieDorp zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 23, donderdag 24 en vrijdag 25 augustus 2023.
Net als voorgaande jaren kan de organisatie van het KVD ook weer ouderhulp gebruiken op de dagen zelf.

Onze vraag is dan ook of u hier alvast over na wilt denken. Opgeven als oudervrijwilliger kan via het inschrijfformulier van de kinderen. Deze volgt later dit schooljaar in het programmaboekje.

Zie ook: facebook KVD Hernen-Leur

Koningsspelen

Op vrijdag 21 april zijn de Koningsspelen. Die dag zal in het teken staan van sport en spel.
De dag ziet er ongeveer zo uit:

8:30 Starten op school
9:00 Warming-up
9:15 Ronde 1 spellen
10:15 Fruit eten en pauze
10:45 Ronde 2 spellen
12:00 Koningsspelen lunch, pauze, opruimen en programma in de eigen groepen
14:00 Vakantie

Het is fijn als de kinderen sportieve kleding aan hebben of kleding waarin zij goed kunnen bewegen. Ook is het fijn als zij dichte schoenen aan hebben waarop ze goed kunnen lopen en rennen. De kinderen nemen deze dag gewoon fruit en drinken mee. Voor de lunch wordt gezorgd. Om er een geslaagde dag van te maken zijn wij op zoek naar ouders die het leuk vinden om ons die dag te ondersteunen. Dit is voor de bovenbouw en onderbouw anders.
Voor de onderbouw zoeken we ouders die van 8:30 uur tot ongeveer 13:00 uur kunnen helpen. Bij de bovenbouw zijn we op zoek naar ouders die kunnen helpen van 8:30 uur tot 10:30 uur en twee ouders die eventueel tot 13:00 uur kunnen helpen.
Aanstaande maandagmiddag zullen wij via Parro vragen om ouderhulp voor deze dag. Hierbij is er een aparte inschrijving voor de onder- en bovenbouw.

Terugkoppeling studiedag

Donderdag 16 maart heeft het team van de Heilig Hartschool aandacht gehad voor de ontwikkeling van onze eigen leerlijn: Cruciale Doelen. Dit zijn de belangrijkste doelen gesorteerd per vakgebied en leerjaar waarop we onze leerlingen willen monitoren. De doelen hebben we eerder al met elkaar vastgesteld en deze studiedag zijn we aan de slag gegaan om ze hanteerbaar te maken in een volgsysteem. We hebben dit nu voor onze rekendoelen uitgewerkt en gaan in de praktijk ervaren hoe dit werkt.

Daarnaast hebben we ons verdiept in het leesonderwijs en de mogelijkheden van schooljudo. Daarover later meer.

Lentekriebels

Deze week is de nationale projectweek ‘Week van de Lentekriebels’ gestart. Deelnemende scholen geven in die week lessen over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Uiteraard voor ieder leerjaar op een ander niveau. Onze school heeft ook aandacht voor dit project, maar wij doen dit van 27 maart tot en met 7 april. Inhoudelijk zal u via Parro hier berichten van de leerkracht over ontvangen.

Waarom zijn deze lessen belangrijk?
De kinderen van tegenwoordig komen op veel plaatsen in aanraking met bovenstaande onderwerpen: denk aan YouTube, computerspellen, internetsites, tv, radio of door gesprekken met elkaar. Dit vaak ook op een verkeerde manier. Ze krijgen valse informatie en ontwikkelen zo een verkeerd beeld van de werkelijkheid. Gebrek aan informatie of verkeerde informatie zorgt ervoor dat kinderen onzeker worden over deze onderwerpen. Hierdoor zijn kinderen vaak minder weerbaar. Ze weten te weinig over wat ‘’oké’’ is en wat niet. Wij willen door met de kinderen in gesprek te gaan de juiste informatie overdragen en zo de juiste normen en waarden ontwikkelen. 

Hoe hier thuis mee om te gaan?
Voor veel mensen zijn dit lastige onderwerpen. Het is voor kinderen belangrijk dat zij de ruimte gaan voelen om hier thuis over in gesprek te kunnen gaan en zo ook vragen durven te stellen als zij iets willen weten of als er iets speelt. Zo weet u thuis wat er speelt en kunt u uw kind helpen bij keuzes in de toekomst. Tip: vraag de komende weken aan uw kind wat er in de les besproken is. Wellicht heeft uw kind nog vragen die hij/zij op school niet wilde stellen.

Nieuws vanuit de gemeenschap

Paaseieren zoeken

Op 2e Paasdag, 10 april as, komt de Paashaas weer naar De Mijlpaal. Hij zal weer flink wat eieren verstoppen. Om al die eieren terug te vinden hebben wij jullie hulp hard nodig. Daarom nodigen wij alle kinderen tot en met groep 8 van de basisschool uit om paaseieren te komen zoeken. Ook vriendjes, vriendinnetjes, neefjes en nichtjes mogen komen helpen.

Lees de volledige uitnodiging via onderstaande link:

Koffie-uurtje

Zoals we u eerder hebben laten weten, gaat het koffie-uurtje van 6 april niet door in verband met de paasviering. We gaan het koffie-uurtje verplaatsen naar 1 juni. Dit wordt ook zichtbaar in de kalender van de website en de Parro-kalender.

Wat is het koffie-uurtje? Zie hier de uitnodiging van het vorige koffie-uurtje om een beeld te krijgen wat de bedoeling is.

Paasviering 2023

Op donderdag 6 april 2023 vieren we Pasen op school. We willen donderdag beginnen met een paasontbijt. Aansluitend is er voor de kinderen een paasactiviteit op school. 

Voor het paasontbijt nemen de kinderen hun eigen ontbijt mee. Daarnaast vragen we jullie om de kinderen hun eigen bord, beker en bestek mee te geven, voorzien van hun naam. Het is niet toegestaan om snoep en koek mee te nemen (dus ook geen paaseitje). Maar iets lekkers wat normaal gesproken ook bij het ontbijt gegeten wordt mag natuurlijk wel, denk aan een boterham of broodje met beleg, croissant, krentenbol, een gekookt eitje en een beker water, melk of sap. Dat betekent dat de kinderen op 6 april een ontbijtje met drinken meenemen, maar ook gewoon hun fruit met drinken en lunch met drinken. Namens de ouderraad worden de leerlingen getrakteerd op een lekkere traktatie. 

Onderwijskundig rapport

Volgende week gaan we van onze schoolverlaters de onderwijskundige gegevens uitwisselen met hun nieuwe school. Een belangrijk onderdeel van deze gegevens is het onderwijskundig rapport. In dit rapport wordt een globaal beeld geschetst van de leerling. Alle schoolverlaters hebben een kopie van dit rapport vandaag mee naar huis genomen zodat u weet welke informatie we uitwisselen. Naast dit rapport worden ook de resultaten van ons CITO leerlingvolgsysteem (Leerling In Beeld) uitgewisseld. Deze gegevens vindt u ook terug in het rapportfolio.