Inschrijven oudergesprekken

Binnenkort staan de oudergesprekken weer gepland. De inschrijving verloopt via de app ‘Parro‘. Aanstaande maandag om 8:30 uur ontvangen ouders met meerdere kinderen bij ons op school een uitnodiging om zich in te schrijven. Een dag later om 8:30 uur, ontvangen de overige ouders de uitnodiging om zich in te schrijven voor het oudergesprek. De inschrijving wordt op 27 januari om 14:00 uur gesloten waarna de leerkracht de gesprekken definitief in de agenda van Parro plaatst.

Ouderavond social media

Wanneer: Dinsdag 11 februari 2020
Waar: Basisschool Roncalli
Tijd: 19.30 tot 21.00 uur (inloop 19.15 uur)
Voor wie: Ouders van de basisscholen; Jan Baptist (Batenburg), St. Jozef (Niftrik), Heilig Hart (Hernen) en Roncalli (Balgoij)

Op deze avond zal Josien Warris van MeerVoormekaar Wijchen met ouders in gesprek gaan over hun rol. Ook zal zij haar ervaringen en tips met ons delen. 

WAAROM HEBBEN WE DEZE AVOND GEORGANISEERD?

In de afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van Social Media gebruik  onder jongeren. Naast het online gamen kregen jongeren massaal smartphones,  werden er groepsapps gemaakt, foto’s op Instagram, Facebook en Snapchat gedeeld en werden YouTube kanalen in het leven geroepen. Leuk, maar deze sociale ontwikkeling vraagt ook om richtlijnen, goede omgangsvormen en grenzen.  

EEN AVOND DUS OM BIJ TE ZIJN!

Reserveer deze datum vast in uw agenda. Binnenkort krijgt u meer informatie over de inschrijving voor de avond.

Wij staken!

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord gaat het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs op 30 en 31 januari twee dagen staken. Met deze staking roepen wij dit kabinet op om structureel extra te investeren in het onderwijs, voor de toekomst van onze kinderen en de generaties die volgen. Een substantieel deel van de medewerkers van Heilig Hart geeft gehoor aan deze stakingsoproep. Dit betekent dat er op 30 en 31 januari geen lessen zijn en dat uw kind(eren) de school die dag ook niet kan bezoeken.

De keuze om over te gaan tot staking is geen gemakkelijke. We willen namelijk niet dat onze leerlingen de dupe worden. Maar we hebben het gevoel dat we niet anders kunnen om onze grote zorgen duidelijk te maken. Wij zijn van mening dat dit kabinet nu eindelijk haar verantwoordelijkheid moet nemen voor de kwaliteit van het onderwijs in Nederland.

Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra investeringen. Deze – grotendeels eenmalige – investering is onvoldoende voor het daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in het onderwijs. Hiervoor zijn forse extra structurele investeringen nodig. Daarom gaan wij staken voor onze leerlingen, onze (toekomstige) collega’s en ons onderwijs.

Wij vragen uw steun voor deze staking. De gevolgen van de dalende kwaliteit van ons onderwijs, het toenemende lerarentekort en het uitblijven van serieuze structurele investeringen in het primair onderwijs raakt iedereen. Onze kinderen hebben recht op goed onderwijs!

Op zoek naar melk’flessen’

Wij gaan met mentorgroep 1-2 beginnen met het thema winter. Graag willen we de huishoek ombouwen tot een iglo waar we in kunnen lezen en spelen. Hiervoor hebben we lege melkverpakkingen nodig van 2 liter (containers, zie foto’s).
Mocht je deze toevallig thuis hebben liggen en er niks mee doen, maak je ons er heel blij mee! 

Berichten vanuit de MR

Vanwege onvoorziene omstandigheden heeft Wendy aangeven haar MR-lidmaatschap te beëindigen. Namens de overige MR leden willen we haar hartelijk danken voor haar inzet. Elders in het Hartlopertje vindt u een oproep voor een nieuw MR Lid. 

15 april 2020 zal Steven Pont een lezing geven welke zal gaan over de bevordering van de zelfstandigheid bij kinderen. T.z.t. zal hier meer informatie over volgen in het Hartlopertje. 

Er is een besluit genomen over de urenverdeling. De MR heeft ingestemd met het voorstel de uren aan te passen.

Het veiligheidsplan is besproken tijdens de vergadering wat nog verder zal worden herzien. 

Goede doel (reminder)

Voor de goede-doel-actie die later dit jaar (in de vasten periode) zal plaatsvinden, willen wij de kinderen onder andere lege statiegeldflessen laten verzamelen. Meer informatie over de actie, het goede doel zelf en de educatieve invulling hierbij volgen ter zijner tijd. 

Om de actie zo succesvol mogelijk te laten zijn, hierbij de tip om alvast de lege statiegeldflessen apart te houden.

Gezocht: MR-lid

Vanuit de MR, medezeggenschapsraad, zijn we op zoek naar een nieuw lid vanuit de ouders. De MR op de Heilig Hartschool bestaat uit 4 personen, waarvan 2 leden van het personeel en 2 leden vanuit de ouders. We vergaderen ongeveer 1 keer in de zes weken over beleidsmatige punten van onze school.

Wilt u er meer over weten dan kunt u informatie vragen bij een van de leden, Ellen van Dorland, Anne Eijkemans of Ria Bijlaart.

Wilt u zich aanmelden dan kan dat ook bij één van hen. Aanmeldingen graag voor 14 januari 2020.

Bij meer aanmeldingen wordt er een verkiezing gehouden.

Fijne vakantie

Na een heerlijk kerstdiner en spetterende optredens met behulp van DJ Juup, is het nu tijd om te genieten van een welverdiende vakantie.

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een bijzonder 2020!

Team Heilig Hart