Wij zoeken een enthousiaste ouder!

Activiteiten voor de kinderen op school

Als ouders zijn wij altijd blij om te horen hoe leuk de kinderen de (niet-les gebonden) activiteiten vinden. Denk aan Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en vooral het schoolreisje! Geweldig toch?

Om dit te kunnen organiseren is er een ouderraad nodig. Op dit moment bestaat deze uit een viertal ouders die de activiteiten onderling verdelen en vervolgens per activiteit gekoppeld wordt aan een leerkracht om het samen verder te organiseren.

Maar dit viertal ouders heeft hulp nodig! We zijn dan ook op zoek naar een kersvers nieuw OR-lid. Misschien zit je kind net op school en wil je graag betrokken zijn met de leuke activiteiten op school. Meld je dan nu aan! Maar ook de ouders van kind(eren) die al langer op school zitten nodigen we graag uit om lid te worden van de ouderraad. Hoe leuk is het om te helpen bij activiteiten in de bovenbouw zoals een mooie afscheidsavond voor groep 8.

Nu brengt de beschikbare tijd ouders vaak aan het twijfelen. Maar met 5 à 6 keer overleg in het jaar met de ouderraad en één jaarvergadering valt dat allemaal wel te overbruggen. Tuurlijk, de ene activiteit heeft net wat meer organisatie nodig dan het andere, maar je bent niet alleen. We doen dit allemaal samen. Je bent ook zeker niet verplicht om bij de geplande activiteiten overdag op school aanwezig te zijn. Er is altijd wel iemand van de ouderraad die erbij kan zijn.

Interesse?

Wij hopen dat je een beetje beeld hebt gekregen wat wij doen en dat wij het vooral belangrijk  vinden dat kinderen leuke (niet-les gebonden) activiteiten op school krijgen aangeboden. Maar om dit mogelijk te maken hopen we vooral dat je hier ook enthousiast van bent geworden om je aan te sluiten bij de ouderraad en samen met ons de organisatie te willen oppakken. Bestuurservaring is echt niet nodig.

Wil je ons komen versterken, dan kun je een mailtje met je gegevens sturen naar heilighart.or@kansenkleur.nl

Mocht je toch twijfelen of vragen hebben, voel je vrij om ons bij school aan te spreken.

Anke Pieck, moeder van Frans en Toon (Groep 3/4)
Denise Liebrecht, moeder van Noa en Amy (Groep 5/3)
Kim Steeghs, moeder van Sam (Groep 3)
Leonie Braam, moeder van Nora (Groep 2)

De schoolervaring van…….Lisa

Schrijven

Schrijven vind ik het leukste vak op school. daarom doe ik het vaak als eerst. Ik neem ook de tijd er vaak voor. En tempo dat vind ik het leukste in het schrijf boek van groep 6. In groep 5 hadden we nog geen tempo daarom vond ik het ook niet leuk om te schrijven.  En bleef het over voor vrijdag.

Spelling

Spelling vind ik redelijk leuk. daarom ben ik er ook best wel goed in [ vind ik zelf ]. In groep 6 leer de categorieën 20 t/m 28. Het klankgroepen komt in 5,6, 7 ,8 elk jaar bij spelling dus. Bij spelling moet je opdracht 1 2 en 3, 4 mag dat in een drie ster opdracht.

Rekenen

Rekenen ben ik meestal heel snel klaar en daarom heb ik een plusboek. In een plusboek staan de sommen bijvoorbeeld a + b = 7 en dan moet je weten wat a en b is door dingen te bedenken maar de volgende som moet dan ook kloppen met a en b. nog een voorbeeld dingen in spiegelbeeld. Nu ben ik klaar met rekenen. Nu naar het laste vak.

Taal

Taal is soms leuk maar soms ook niet. Als je mag samenwerken is het leuk. Maar als je het alleen moet doen is het een beetje saai. De eerste helft doen we groep 5 met taal en het andere deel van het schooljaar groep 6. Dit was het eigenlijk maar weer een keer.

Groetjes Lisa (groep 6)

Schoolkrant

Jans en Isabel zijn gestart met een schoolkrant. De schoolkrant hangt op verschillende plaatsen op school. Omdat het nu voor ouders niet mogelijk is om even gezellig binnen te lopen om de krant te lezen, hebben we de karnt ook als download beschikbaar gemaakt. Veel leesplezier!

Beslisboom: wél of niet naar school?

Hoe zit het ook alweer? Na alle regels, afspraken en protocollen die verspreid worden, is het niet altijd duidelijk wanneer je nu thuis moet blijven of naar school mag bij een neusverkoudheid. In samenwerking met verschillende organisaties is er een handig hulpmiddel ontwikkeld: de beslisboom. De beslisboom is een schematische weergave van een vragenlijst waarbij direct duidelijk wordt of uw kind wel of niet naar school mag. De beslisboom is inmiddels ook gecontroleerd door het RIVM.

De schoolbeleving van…..Milou

Rekenen:

We hebben met reken d h t e dat is duizendtallen honderdtallen tientallen en eenheden dat is heel leuk en ook makkelijk. Wat moeilijk is  bijvoorbeeld 8600-6800  dat vind ik heel moeilijk en saai. Soms vind ik reken leuk maar dat is alleen als het leuke lessen zijn. Maar we hebben ook nog  meer moeilijken dingen.

Taal:

Taal is best wel leuk soms is het echt super saai. Maar het is wel leuk als je mag samen werken. Voor de rest  is taal best wel leuk.

Spelling:

Spelling is super leuk soms ben ik binnen 2 minuten al klaar soms vind ik het moelijk. Ik vin de leukste categorieën 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 en 19.

Schrijven:

Schrijven is heel saai

Vrienden/vriendinnen:

Mijn vrienden/vriendinen zijn lisa saar jet noa c  noa e  en yvar

Cursus voor ouders

Over leuke soms lastige (pre-)pubers

In de puberteit gaat er veel veranderen. Nieuwe klas, nieuwe vrienden, internet en vaak vertonen pubers wat ander gedrag dan voorheen. Soms brutaal, soms onbereikbaar, soms heel blij en soms heel verdrietig. Dit kan nog wel eens wat spanningen geven in huis.

Daarom organiseert MeerVoormekaar een cursus voor ouders die willen weten hoe ze met hun puber om kunnen gaan.

In zes woensdagavonden geeft MeerVoormekaar tips, adviezen en inzicht in hoe om te gaan met conflicten, gedrag veranderen, sociale media, alcohol en drugs, huiswerk en alle andere dagelijkse dingen die voorkomen in een huis met pubers. De flyer met informatie kunt u onder dit bericht downloaden.

Met vragen of om u aan te melden kunt u contact opnemen met Josien Warris,
j.warris@meervoormekaar.nl of 06 39 11 41 34

Inschrijving startgesprekken

In de periode van 7 tot en met 18 september willen wij graag met u een kennismakingsgesprek/startgesprek voeren. De inschrijving verloopt via de app ‘Parro‘.

Aanstaande maandag om 8:30 uur ontvangen ouders met meerdere kinderen bij ons op school een uitnodiging om zich in te schrijven. Een dag later om 8:30 uur, ontvangen de overige ouders de uitnodiging om zich in te schrijven voor het oudergesprek. De inschrijving wordt vrijdag gesloten. Daarna zal de definitieve planning zichtbaar zijn in de Parro-app (agenda).

Voorafgaand aan deze gesprekken ontvangt u de digitale ouderavond van de betreffende groep. Mocht u nog vragen hebben na het bekijken van de presentatie dan horen we dat graag tijdens ons startgesprek.

Schoolfotograaf

Op woensdag 2 september komt de schoolfotograaf bij ons op school. Er worden dan van alle leerlingen sowieso foto’s gemaakt en ook van de broertjes/zusjes die op het Heilig Hart zitten wordt er een broer/zus foto gemaakt. Er is ook de mogelijkheid om een broer/zus foto te laten maken van broertjes/zusjes die nog niet op school zitten. 

Deze worden gemaakt tussen +/- 08.45 en 09.10 uur. Hiervoor moet u zich wel opgeven! Mocht u dit willen, stuur dan uiterlijk maandag 31 augustus een mail naar de ouderraad: heilighart.or@kansenkleur.nl

Beheer uw privacy-voorkeuren

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen gegevens van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.

Met behulp van onze Parro-app vragen we jaarlijks om uw privacy-voorkeuren te bekijken en indien nodig aan te passen. Dit kunt u doen via het vierde tabblad ‘Instellingen’. Tik op ‘Privacy-voorkeuren’ onder het kopje ‘Privacy Centrum’. Hier kunt u per kind aangeven wat uw voorkeuren zijn.

U kunt uw voorkeuren wijzigen t/m 4 september 2020.

Alvast bedankt voor uw medewerking!