Even voorstellen…

Zoals beloofd stel ik me even voor! Ik ben Agnes van Loon, 60 jaar jong, getrouwd en moeder van 3 volwassen kinderen. Mijn hobby’s zijn knutselen, breien, haken, koken, lezen, wandelen.

Ik heb in het verleden na een opleiding HBO-J in Den Haag en Eindhoven, een aantal jaren gewerkt als groepsleidster in de kinderpsychiatrie. Na een periode thuis voor mijn kinderen gezorgd te hebben en enthousiast geholpen te hebben als hulpouder op de school van mijn kinderen besloot ik de verkorte PABO-opleiding te gaan volgen. Met het diploma op zak ben ik gaan werken als leerkracht in het basisonderwijs. Eerst even in de invalpool maar al snel als vaste kracht bij de stichting Kans en Kleur. Ik heb vervolgens eerst een paar jaar op de Antoniusschool op Alverna gewerkt, daarna bij de Wingerd in Bergharen en toen weer een paar jaar terug op de Antoniusschool. Toen ik de vacature zag op de Heilig Hartschool wilde ik graag solliciteren. Met name omdat het werken in een groep met meerdere niveaus, samen met collega’s, me aansprak. Ik heb er dus veel zin in om hier, samen met de leerlingen, de ouders en de collega’s, mezelf verder te ontwikkelen en veel met en van elkaar te gaan leren.

Tot ziens bij de eerste gesprekken, Agnes van Loon

Inschrijving oudergesprekken

Over twee weken staan de oudergesprekken gepland voor groep 1 t/m 7. De inschrijving verloopt via de app ‘Parro’.

Maandag 30 januari wordt omstreeks 9:00 uur de inschrijving geopend. Op 6 februari sluit om 15:00 uur de inschrijving. Daarna zal de definitieve planning zichtbaar zijn in de agenda van de Parro-app. Wilt u alstublieft gesprekken voor broertjes/zusjes met een tussenpauze reserveren.

Voorleestip

De Gorgels en de laatste kans (5+)

Jochem Myer & Rick de Haas

“De Gorgels en de laatste kans” is het derde en laatste deel van De Gorgels. Het is een leuk en spannend verhaal over een groepje vrienden, de Gorgels, die op een grote reis gaan. Ze willen een oude vloek verbreken die hun land in gevaar brengt. Het verhaal is vol met magie en geheimen. De Gorgels zullen veel nieuwe vrienden maken en grote avonturen beleven. Het boek is geschikt voor kinderen die houden van verhalen over vriendschap, heldendom en fantastische wezens. Uiteraard beschikbaar bij de bibliotheek, maar wellicht handig om te reserveren i.v.m. de populariteit. In de tussentijd vast beginnen met deel 1 en 2 😉

Welkom Agnes

Vanaf volgende week is het echt officieel: Agnes van Loon werkt dan volledig op de Heilig Hartschool. Agnes heeft al een paar keer op maandag kennis kunnen maken met onze werkwijze. Vanaf aanstaande maandag zal Agnes de hele week aanwezig zijn. Agnes zal zichzelf even voorstellen in ‘t Hartlopertje van volgende week.

Uiteraard zijn we Erna Beernink en Anne Eijkemans dankbaar voor hun extra inzet tijdens de afgelopen drie weken!

Nieuw leerlingvolgsysteem

Om de ontwikkeling van onze leerlingen te kunnen volgen, maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. De Heilig Hartschool heeft ooit gekozen voor het leerlingvolgsysteem van Cito. Afgelopen jaar heeft Cito een nieuw leerlingvolgsysteem op de markt gebracht: Leerling in beeld.

Volgend schooljaar worden alle scholen die gebruikmaken van het oude leerlingvolgsysteem overgezet naar Leerling in beeld. Heilig Hart is dit jaar al overgestapt naar het nieuwe systeem omdat het Leerling in beeld veel beter past bij onze visie. In het aanstaande rapportfolio zult u daarom niet meer de oude bekende grafieken zien van Cito, maar het nieuwe overzicht van Leerling in beeld. Meer informatie vindt u via onderstaande folder en op een speciale pagina met informatie voor ouders.

Adoptiepup Bruce

Ieder jaar hebben we aandacht voor een goed doel. Vorig jaar was dat Hulphond Nederland. Met onze bijdrage sponseren we de opleiding van een pup. Zie onderstaand bericht uit 2022. Inmiddels hebben we de eerste pupupdate ontvangen zodat we allemaal mee kunnen genieten van de ontwikkeling die Bruce doormaakt bij het gastgezin.

Wij hebben als Heilig Hartschool nu onze eigen adoptie pup. Onze pup heet Bruce. Bruce is een Golden Retriever en geboren op 16 juni 2022.

Hij is geplaatst bij een gastgezin in Brabant. De bedoeling is dat Bruce daar zijn eerste levensjaar gaat socialiseren.

Bruce wacht een bijzondere carrière als hulphond. Hij wordt de steun en toeverlaat van iemand met een lichamelijke beperking of therapeutische behoefte. Gedurende zijn opleiding ontvangen we drie keer per jaar een update met foto’s. Zodra Bruce na de intensieve opleiding aan de verantwoordelijke taak in het veld begint, worden we daar ook over geïnformeerd.

terugkoppeling MR vergadering

Door het vertrek van Janneke Weijers is er plaats voor een nieuw MR lid namens de personeelsgeleding. Agnes van Loon neemt deze plaats over.

De definitieve begroting is besproken. Dit jaar komen we even in de min door een ongunstig leerlingaantal van afgelopen jaar (de inkomsten worden altijd vastgesteld n.a.v. het leerlingaantal van het voorgaande jaar) en stijgende kosten van zowel energie als materiaal. Aangezien er een stijging waarneembaar is in het leerlingaantal zien we op de meerjarenbegroting een positief resultaat waardoor de begroting voor dit jaar geen belemmering vormt.

De vloerstickers die de MR heeft geregeld als cadeau voor ons 101-jarig bestaan zijn onderweg.

Rapportfolio groep 8

Groep 8 heeft normaal gesproken een afwijkende planning voor de uitgifte van het rapportfolio. Omdat we de nieuwe leerkracht eerst even tijd willen geven om de leerlingen te leren kennen, vinden we 20 januari te vroeg om een rapportfolio mee te geven. Het rapportfolio van groep 8 gaan we deze periode tegelijk met de andere leerjaren meegeven.

Janneke Weijers heeft de voortgangsgesprekken van deze leerlingen al voor de kerstvakantie gevoerd met daarbij het advies voor het voortgezet onderwijs. Het uitstellen van het rapportfolio heeft dus geen gevolgen voor het bezoeken en/of inschrijven voor het vervolgonderwijs.