We gaan weer beginnen

De vakantie is weer voorbij en we gaan weer fris van start.

Zoals u weet zijn we bezig met het aanpassen van lokalen in ons schoolgebouw. In de vakantie zijn er gesprekken geweest met verschillende aannemers om onze plannen te bespreken. Op dit moment worden er offertes uitgewerkt. Als we tot een overeenstemming zijn gekomen kunnen de verbouwplannen gaan starten.

We hebben nu tijdelijk de volgende lokaalindeling gemaakt zodat we wel optimaal kunnen werken in de groepen:

  • Onderbouw: De onderbouw heeft twee lokalen in gebruik. Mentorgroep 1-2 werkt in het lokaal waar vorig jaar groep 1 t/m 3 zat. Mentorgroep 3-4 werkt in het lokaal daarnaast (achterste twee lokalen).
  • Bovenbouw: De bovenbouw heeft ook twee lokalen in gebruik. Mentorgroep 7-8 zit in het lokaal waar vorig jaar ook groep 7-8 zat. Mentorgroep 5-6 zit in het lokaal daarnaast.

Deze indeling is ook gebruikt tijdens het doorschuifuur.

Beheer uw privacy-voorkeuren

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.

Met behulp van onze Parro-app vragen we jaarlijks om uw privacy-voorkeuren te bekijken en indien nodig aan te passen. Dit kunt u doen via het vierde tabblad ‘Instellingen’. Tik op ‘Profiel’ en scroll naar het kopje ‘Mijn kinderen’. Hier kunt u per kind aangeven wat uw voorkeuren zijn. Mocht het niet lukken staat hier een uitleg met animatie.

U kunt uw voorkeuren wijzigen tot 1 september 2019.

Denkt u ook aan uw toestemming voor de schoolfotograaf. We hebben uw toestemming nodig om uw kind op de groepsfoto te plaatsen. Ook deze voorkeur kunt u instellen bij de privacy-voorkeuren via de Parro app.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Terugblik schooljaar 2018-2019

Coördinator hoofdluiscontrole

Hierbij een oproep aan alle ouders om zich aan te melden als coördinator hoofdluiscontrole. Na iedere vakantie wordt er een hoofdluiscontrole gepland met een aantal kamouders. De coördinator maakt samen met school een planning voor deze controle en stemt dit af met de kamouders. Aanmelden kan bij Maikel Beumer.

Afgelopen jaren heeft Sandra Jacobs als coördinator ontzettend veel werk verricht. Er is een nieuw protocol tot stand gekomen en samen met de GGD zijn de kamouders op weg geholpen om onze school hoofdluisvrij te maken. Sandra, namens alle ouders en teamleden, ontzettend bedankt voor jouw inzet!

Kindervakantiedorp Hernen-Leur

Aanstaande woensdag, 3 juli om 14:00 kunnen alle basisschoolkinderen uit Hernen zich op het schoolplein van het Heilig Hart inschrijven voor het kindervakantiedorp 2019, welke plaats zal vinden op 14, 15 en 16 augustus op het veldje bij de Mijlpaal.

Vergeet woensdag niet je ingevulde inschrijfformulier en het deelnamegeld à €10,- mee te nemen.

Wij hopen natuurlijk dat de hele basisschool deel zal nemen aan het kindervakantiedorp!

Helpende handjes (ouders, oudere broers/zussen, buurkinderen ect.) zien wij heel graag bij het kindervakantiedorp, jullie kunnen je aanmelden via kvdhernen-leur@hotmail.com.

Planning laatste schoolweek

  • Maandag: regulier programma
  • Dinsdag: regulier programma
  • Woensdagochtend: uitvoering musical voor groep 1 t/m 6, Zonnebloem en KBO
  • Woensdagmiddag: doorschuifuur
  • donderdagmiddag: optredens* en school ‘uitspringen’

*De leerlingen hebben optredens voorbereid. Alle ouders zijn donderdag vanaf 13:00 uur van harte welkom op het veld tussen school en de Mijlpaal om deze optredens bij te wonen.