Hernense Stratenmarkt en Hernenfest

Op zaterdag 10 juni staat Hernen weer op z’n kop!

Hernense Stratenmarkt

Na enkele stille jaren door die vervelende coronaperiode, is de Hernense Stratenmarkt terug! Op zaterdag 10 juni vind je van 12:00 tot 17:00 uur ruim 200 kramen verspreid door het dorp. Op de route lopen verschillende dweilorkesten en een sambaband rond. Theatergroep Festina Lente uit Hernen zelf geeft een voorstelling op verschillende plekken.

Naast de gezellige markt kun je ook genieten van het terras bij het kasteel. Daar maakt big band El Monte sfeer met hun prachtige muziek. Ook is de scouting met een heuse tokkelbaan aanwezig bij het kasteel en je kunt er boogschieten.
Tevens is de kerk geopend voor publiek. Hier kun je luisteren naar een mooie orgelmuziek, uitgevoerd door verschillende organisten, en er is een presentatie over de restauratie van het kerkorgel te zien.

Vergeet ook niet om een stop te maken bij het tweede terras bij dorpshuis de Mijlpaal. Daar staan schipperskoor De Maessanghers en de Ierse zanggroep The Lads voor je klaar.
Aan de (kleine) kinderen is natuurlijk ook gedacht! Bij de Mijlpaal staat een kinderkermis met leuke attracties en vanaf 16:00 uur wordt het een dolle boel met KinderDJ Rogier de Avonturier.

Toegangsprijs is nog steeds maar €3,- p.p.! Betalen kan contant of via de QR-code bij de ingang. Kinderen onder de 12 jaar betalen geen entree. Aansluitend op de Hernense Stratenmarkt begint het Hernenfest (vanaf 17:30 uur).

Hernenfest

Zin in een gezellig feestje in festivalsfeer? Kom dan op 10 juni naar het Hernenfest op het veld bij de Mijlpaal. Vanaf 17:30 uur barst het feest los met coverband Duo The Band en aansluitend is DJ Max er weer bij om voor een onvergetelijk feest te zorgen, net als vorig jaar.

Natuurlijk is er ook aan de innerlijke mens gedacht en kun je je buik vullen bij één van de foodtrucks, of je dorst lessen aan de bar (ook speciaalbier!).

Tips

Voor het volledige programma, informatie én leuke winacties kun je kijken op www.stratenmarkt.nl of de Facebookpagina’s: www.facebook.com/Hernenfest ofwww.facebook.com/stratenmarkt.

Vrijwilligers

Tot slot willen wij alle vrijwilligers die ook deze keer weer in grote getale toe hebben gezegd te helpen bij deze alvast bedanken voor hun hulp. Zonder hen kan de Hernense Stratenmarkt en het Hernenfest niet georganiseerd worden. Ook bedanken wij Heilig Hartschool en Kindervakantiedorp voor hun medewerking.

Terugkoppeling koffie-uurtje

We hebben afgelopen donderdag weer informeel met ouders gesproken over de huidige ontwikkelingen op school. Het koffie-uurtje is afgesloten met een bezoekje aan de klassen.

De onderwerpen die aan bod zijn gekomen worden op een ander moment ook nog toegelicht via onze nieuwsbrief. Dit zijn de onderwerpen die besproken zijn:

 • Beeldbank Kans & Kleur
 • Planning studiedagen
 • Leerlingen zelfstandig de dag laten starten op school
 • Onderhoud gebouw
 • Personele ontwikkelingen
 • Schoolontwikkeling: Eindtoets, uitkomst vragenlijsten en speerpunten

Komt u op de koffie?

Donderdag 1 juni staat ons bekende koffiemoment gepland. U bent van harte welkom om donderdag vanaf 08:30 uur een kopje koffie met ons te drinken. Tijdens de koffie wordt u kort bijgepraat over de schoolontwikkelingen zoals we hebben opgesteld in ons jaarplan. Het grootste gedeelte van dit uur kunt u een kijkje nemen in de groepen en ervaren hoe we werken in onze ‘bouwen’.

Flessenactie voor het goede doel Stichting Gaandeweg

De leerlingen van de Heilig Hartschool in Hernen gaan zich klaar maken voor een flessenactie. De reden hiervoor is minder leuk…Afgelopen zomer kreeg juffrouw Anneke van groep 1/2 het trieste bericht dat haar jonge zoontje ernstig ziek is. Vele ziekenhuisbezoeken, opnames en onzekerheden volgden.
Om het gezin weer even aandacht voor elkaar te geven biedt Stichting Gaandeweg gezinnen met een ernstig ziek kind, een vakantieweek aan. En zo ook juf Anneke met haar gezin! Dit prachtige initiatief willen wij steunen en daarom gaan de leerlingen van de Heilig Hartschool zich inzetten voor Stichting Gaandeweg.

Wie: leerlingen van de Heilig Hartschool
Wat: lege flessen, blikjes, bierkratten*
Wanneer: maandag 5 juni tot en met zaterdag 10 juni langs de deuren

Let op: doppen op de fles, etiket om de fles

Uiterlijk de flessen/blikjes/kratten inleveren op school: maandag 12 juni. Inleveren kan in het handvaardigheidlokaal.

Alvast bedankt voor alle inzet en we hopen op een mooi eindbedrag.

Meer informatie over het goede doel: www.gaandeweg.nl

Kledinginzameling

Het voorjaar is begonnen en veel gezinnen zijn hun kledingkasten aan het ‘updaten’. U kunt uw zakken met oude kleding, knuffels, lakens, dekens, gordijnen, riemen, schoenen en handtassen, iedere dag bij ons afgegeven. De zakken kunt u deponeren in de blauwe kliko onder het afdakje van de fietsenstalling aan de Loffertweg.

Voor iedere kilo kleding ontvangen wij een financiële vergoeding. Deze vergoeding gebruiken wij voor extra spelmateriaal waarmee onze leerlingen tijdens de pauze kunnen spelen. Dus wat ons betreft mag de hele familie en buurt inzamelen!

Aanrader: bezoek de archeologische opgraving

28 april openmiddag archeologische opgraving Bergharen

Vanaf 24 april doet opgravingsbureau VUhbs archeologisch onderzoek op het terrein aan de Dorsvlegel/Wijksestraat. Deze opgraving is het vervolg op eerder onderzoek dat is gedaan voor de bouw van de huizen aan de Rivierduin die er nu is in Bergharen. Nu is het terrein ten zuiden daarvan aan de beurt. Het onderzoek duurt naar verwachting 2 weken.

Op vrijdagmiddag 28 april kun je tussen 13.00 en 16.00 uur een kijkje komen nemen op het opgravingsterrein. Je ziet de archeologen aan het werk en hun archeologische vondsten. Ze vertellen over de opgravingen en je kunt ze ook vragen stellen.

Je komt bij het opgravingsterrein via de Gerststraat en de Dorsvlegel. Let op: je kunt hier niet komen via de Rivierduin en het steenuilenbeschermingsgebied, want je mag niet door het steenuilengebied lopen.

Openmiddag tijdens opgraving aan de Rivierduin in 2020

Terugkoppeling MR vergadering

Agnes wordt welkom geheten als lis nieuw lid van de MR.

 • Directie heeft een aanvraag gedaan voor de subsidie Verbetering Basisvaardigheden. Na de meivakantie verwachten we hier een reactie op vanuit het ministerie.
 • Na dit schooljaar stopt de extra inzet die we nu vanuit NPO-subsidie betalen.
 • We zijn aan het onderzoeken of we schooljudo kunnen aanbieden. Er ligt een aanvraag bij de gemeente in samenwerking met Hiro (lesmethode gecombineerd met schooljudo). In de meivakantie horen we of dit wordt goedgekeurd door gemeente. Als dit is goedgekeurd zal school de inhoud verder communiceren met ouders.
 • De onderwijsopbrengsten zijn besproken. We zien positieve effecten op gebied van taalvaardigheid, maar we zijn er nog niet. Volgend jaar ook aandacht voor rekenen.
 • GMR: GMR heeft ingestemd met nieuwe functieomschrijvingen.
 • MR stelt een nieuw activiteitenplan op om de vergaderstructuur inzichtelijk te maken.
 • Juni staat eerstvolgende vergadering van de MR gepland.