Werving nieuwe leden Ondersteuningsplanraad Stromenland

Ondersteuningsplanraad

De Ondersteuningsplanraad (OPR)  is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband Stromenland. Daarin zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd. De OPR beoordeeld 4 jaarlijks het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, maar kan ook onderwerpen die zij belangrijk vindt binnen Passend Onderwijs met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven. De OPR gaat niet alleen over het onderwijs aan leerlingen die om welke reden dan ook extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs heeft betrekking op alle leerlingen.

Verwachtingen

De taken van een OPR-lid zijn vergelijkbaar met de taken van een MR-lid van school. Zo wordt onder meer verwacht dat u vergaderingen bijwoont (gemiddeld 10 per jaar), meedenkt en meepraat over het beleid en de onderwerpen die besproken worden. U heeft een open en actieve houding en vertegenwoordigt het belang van uw achterban (ouders en personeel). Het verschil tussen een MR van een school en de OPR  zit vooral in de grotere afstand van het beleid tot uw kind of klas en de abstractie van de onderwerpen. Denk daarbij aan het vaststellen van basisondersteuning en de financiële middelen. Wat in het ondersteuningsplan is beschreven en waarover de OPR spreekt, kan ingewikkelde materie zijn. Daarom is enige kennis of ervaring met het onderwijs en/of leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een pré. Maar uiteraard is er ook de mogelijkheid om deze kennis op te bouwen of hierbij advies op te vragen.

Het volledige bericht inclusief informatie voor aanmelding

De Wijchense (S)interactieve speurtocht

Waar heeft Piet de brievenbus gelaten?
Sinterklaas moet in deze tijd net een beetje creatiever zijn dan andere jaren. Alle kinderen uit Wijchen tegelijk kan hij dit jaar helaas niet ontvangen tijdens een intocht, maar samen met Piet heeft hij iets leuks bedacht waardoor hij de Wijchense kinderen tóch allemaal een cadeautje kan geven. Namelijk met een (S)interactieve speurtocht.

Het verhaal dit jaar…
Als je denkt dat corona het enige is dat roet in het eten gooit dan heb je het mis. Want net als andere jaren (sommige dingen veranderen nooit) heeft er weer een pietje zitten slapen…. Speciaal voor dit jaar had Sinterklaas een hele speciale brievenbus gekocht waar dat alle tekeningen voor Sint in achter gelaten konden worden! Maar nu heeft Piet geen idee meer waar dat hij de brievenbus in het centrum van Wijchen heeft neergezet.
Helpen jullie Sint en Piet mee zoeken?
Lees dan verder op https://www.wijchenis.nl/activiteiten-overzicht/sinteractievespeurtocht/
Namens Gemeente Wijchen, Stichting Wijchen= en natuurlijk Sinterklaas alvast heel
hartelijk bedankt!

Koffie-uurtje online

Dinsdag 17 november staat ons bekende koffiemoment gepland. Vanwege de Coronamaatregelen is het dit keer een online bijeenkomst. Tijdens de koffie, die u dus dit jaar zelf moet verzorgen, wordt u bijgepraat over de schoolontwikkelingen zoals we hebben opgesteld in ons jaarplan. Ook nu zullen we afsluiten met een online bezoek in de klassen. Deze online activiteit wordt niet opgenomen en is alleen live te bekijken (i.v.m. privacy).

Via deze link: Online koffie-uurtje kunt u de bijeenkomst vanaf 8:30 uur live bijwonen.

Hoe werkt de livestream?

De livestream kunt u openen met bovenstaande link. Waarschijnlijk krijgt u de vraag om Microsoft Teams te openen, klik dan op ‘Annuleren‘. Vervolgens kiest u voor de optie ‘Bekijken op het web‘. U heeft zelf dus geen ‘Teams’ of ander programma nodig om de livestream te kunnen volgen. Zie onderstaande afbeelding:

Week van de Mediawijsheid

Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen leerlingen van groep 7 en 8 mee aan MediaMasters. Met deze serious game maken leerlingen spelenderwijs kennis met de kansen en de gevaren van media. Zij gaan in de klas en thuis aan de slag met verschillende opdrachten over onderwerpen zoals WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. De klas die de meeste punten (‘bits’) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen én wint mooie prijzen.

MediaMasters is een onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar staat de week in het teken van media en gezondheid. Hoe kun je media gebruiken om gezond te blijven? En hoe haal je met behulp van media het beste uit jezelf? Dat is namelijk voor iedereen anders. De landelijke wedstrijd tijdens de Week van de Mediawijsheid is het hoogtepunt. De landelijke wedstrijd van MediaMasters vindt plaats van 5 tot en met 13 november 2020.

Bijgestelde protocol basisonderwijs

Vanaf 20 oktober is het protocol ‘volledige opening van het basisonderwijs’ bijgesteld. Deze nieuwe versie omvat verduidelijkingen gebaseerd op kabinetsbesluiten en
de daarop volgende wijzigingen en nieuwe richtlijnen van o.a. het RIVM.

De hoofdlijnen:

  • Alle leerlingen gaan volledig naar school.
  • Leerlingen hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
  • Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
  • De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
  • Na school gaan alle leerlingen direct naar huis of de BSO.
  • Na lestijd gaan ook personeelsleden direct naar huis.

Het kan dus gebeuren dat het telefoonnummer van school na lestijd minder goed bereikbaar is. In dat geval kunt u voor dringende zaken het noodnummer van school gebruiken. Mocht u daar ook geen gehoor krijgen dan kunt u een terugbelverzoek sturen via een e-mailbericht naar heilighart@kansenkleur.nl.

Bij de uitvoering van dit protocol is de medezeggenschapsraad betrokken. Het volledige protocol kunt u hier nalezen.

Oproep vanuit de Sint Judocuskerk

Beste leerlingen van de Heilig Hartschool,

Ieder jaar met Allerzielen herdenken we alle mensen die zijn overleden. En in het bijzonder staan we stil bij die mensen die het afgelopen jaar en het jaar daarvoor zijn overleden. Om deze herdenking extra speciaal te maken plaatsen we op ieder graf een kaars, zodat allen die ons ooit dierbaar waar ook daadwerkelijk in het licht staan. Voor het plaatsen en aansteken van al deze kaarsen kunnen wij echter wel wat hulp gebruiken. Vele handen maken immers licht werk. Dus heb jij 2 november a.s. tussen 18.00u en 19.00u even tijd om ons te helpen dan zien we je graag om 18.00u bij de kerk in Hernen. Wij hopen vele van jullie te mogen ontmoeten.

Groetjes Nelly Hendriks en Hermien van der Aa

Opdracht spelling

Milou heeft een opdracht gemaakt tijdens de les die ze graag met iedereen deelt!

Hallo ik ben Milou. Ik ben 9 jaar oud ik ben geboren in september. Ik hou veel van dieren en ik heb 5 pony’s 1 paard en ik hou van dingen verdienen  vooral leuke dingen.

School

Ik vind het leukste op school gym dat doen we donderdag en het is vandaag donderdag 29 okt. 2020 en het is bijna weekend en we hebben net nieuwe groepjes gemaakt. Ik zit bij Noa en mees Saar zit bij Noa Yvar en Sophie. Lisa zit bij Sophie Sophie en Ivo. Jet zit bij Vinz en Sophie. We zijn begrijpend lezen aan het doen en ander werk. Ik zit op dansen en dat doe ik vrijdag en ik rij paard maar dat zijn geen vaste dagen. Ik ga morgen zaterdag paardrijden met voltige singel en een dekje. Ik zal laten zien wat een voltige singel en een dekje is hier een tekening, dit is er een. Zo ga ik morgen rijden ik heb er super veel zin in. Dit zijn de namen van de pony’s Binck daar ga ik op rijden Kasmi Chanty Guapo Domingo en Funny dit was mij verhaal. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. groetjes Milou de maker van het verhaal

Oproep en kort verslag MR vergadering 28 oktober 2020

Oproep

Vanuit de MR, medezeggenschapsraad, zijn we wegens verhuizing van een ouder op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding. De MR op de Heilig Hartschool bestaat uit 4 personen, waarvan 2 leden van het personeel en 2 leden vanuit de ouders. We vergaderen ongeveer 1 keer in de zes weken over beleidsmatige punten van onze school. 

Wilt u er meer over weten dan kunt u informatie inwinnen bij een van de leden, Pauline Peters, Ellen van Dorland, Anne Eijkemans of Janneke Weijers.  

Wilt u zich aanmelden dan kan dat via heilighart.mr@kansenkleur.nl. Aanmeldingen graag voor 20 november 2020. Bij meer aanmeldingen wordt er een verkiezing gehouden. 

Vergadering 28 oktober

Tijdens de MR vergadering van 28 oktober 2020 is zowel het jaarplan als jaarverslag besproken. Verder zijn de rollen binnen de MR opnieuw verdeeld en is Janneke Weijers voorzitter geworden, tevens nieuw lid.  Het nieuwe ‘Corona’protocol zoals is opgesteld n.a.v. de huidige maatregelen is doorgenomen met de MR.