Terugkoppeling koffieuurtje

20 november hebben we tijdens ons koffieuurtje de schoolontwikkelingen met elkaar besproken. Aansluitend hebben de ouders een bezoekje gebracht aan de klassen.

    We hebben met elkaar de hoofdpunten doorgenomen van ons jaarplan:

  • Ontwikkeling en expliciteren van ons onderwijs.
  • Zorgstructuur.
  • Klassenmanagement en planning van instructies en ondersteuning.
  • Inhoud van ons onderwijs met doorgaande lijnen, instructies en afstemming.
  • Voortzetting, opfrissen, borgen, monitoren ontwikkeling afgelopen jaren.

Vanuit deze hoofdpunten zijn er concrete voorbeelden besproken zoals het gebruik van onze aula. We willen van onze aula een uitdagende leeromgeving maken waar leerlingen als vanzelfsprekend een leuk boek kiezen en een knus plekje zoeken om te gaan lezen, waar leerlingen zelfstandig kunnen werken en waar in kleine groepjes instructie kan worden gegeven. Om dit te realiseren wordt op dit moment het computerlokaal verwijderd uit de aula. De vaste computers zijn inmiddels vervangen door tablets. Onze aanwezige boeken zijn gescreend door de bibliotheek en het assortiment wordt uitgebreid met nieuwe aansprekende boeken. Tot slot zijn we nu in gesprek met diverse leveranciers om een voorstel te maken wat betreft de inrichting (nieuw meubilair).

Tijdens het koffieuurtje hebben we het ook gehad over Parro. Hoe kunnen ouders elkaar bereiken via Parro nu we geen telefoonlijsten meer uitdelen? Waar vind ik het geplande oudergesprek terug? Hoe verwijder ik alle meldingen met één klik? Waar staan de privacyvoorkeuren?
Er werd ook gevraagd of je via Parro contact kunt opnemen met de leerkracht. Dit is niet mogelijk. We vinden het belangrijk om elkaar zoveel mogelijk in ‘real-life’ te spreken en willen voorkomen dat we via apps of mail met elkaar in gesprek gaan over de ontwikkeling van leerlingen.

Tot slot hebben we onze ervaringen gedeeld over ANWB Streetwise. Een project rondom veiligheid in het verkeer. Leerlingen en leerkrachten waren erg enthousiast. We onderzoeken of het mogelijk is om dit tweejaarlijks op te nemen in onze planning.