Werkzaamheden riolering

De doorgang richting school wordt steeds smaller. Houdt u hier rekening mee? Wanneer leerlingen zelfstandig naar school komen is het wellicht verstandig om duidelijke afspraken met uw kind te maken. Wij zullen hier in de klassen ook aandacht aan besteden.