Afname oudervragenlijst

Op verschillende manieren monitoren we de kwaliteit van ons onderwijs. Één daarvan is de vragenlijst die we ouders laten invullen rondom een bepaald onderwerp.  We gebruiken hiervoor de digitale vragenlijst van WMK (werken met kwaliteit). Tijdens het oudergesprek wat u volgende week heeft (of al heeft gehad als u kind in groep 8 zit), krijgt u een formulier met een inlogcode waarmee u deze vragenlijst digitaal in kunt vullen. We hebben per gezin één inlogcode. Het onderwerp van deze vragenlijst is ‘sociale veiligheid’.

Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. We hopen dat iedereen deze lijst voor ons wilt invullen, zodat er een realistisch beeld ontstaat. Invullen kan t/m vrijdag 22 februari. Daarna wordt de lijst afgesloten.

De conclusies van deze vragenlijst zullen we na bespreking met het team en de MR, terugkoppelen richting alle ouders.

De leerlingen (vanaf groep 6) en alle medewerkers, krijgen ook een vragenlijst rondom hetzelfde onderwerp.