MR bijeenkomst 31 januari 2019

Aanwezig: de voltallige MR en T. Alkemade vanuit de directie om toelichting te geven op enkele punten.

Op deze bijeenkomst zijn, na de agende en de notulen, de volgende punten besproken:

-De begroting zoals die is samengesteld door directie en bestuur van Kans&Kleur. Hierin wordt aangegeven de extra ruimte die ontstaat door toeslagen van het Ministerie. Er is inzicht gegeven in de bedragen die zijn vastgesteld en deze moeten later verantwoord worden.

-Vanuit vorig jaar lag er nog een agendapunt over verdeling van de lesuren voor de groepen 1 t/m 8. We hebben informatief gesproken over voor- en nadelen. Een volgende vergadering wordt daar verder over van gedachte gewisseld.

-Het vorig jaar opnieuw opgestelde reglement is bekeken en zal opgenomen worden op de website.