Oudernieuws Kwink

Uw kind is halverwege de schoolrit van dit schooljaar. Hopelijk gaat uw zoon of dochter met plezier naar school en voelt hij/zij zich veilig in de groep. Veiligheid en geborgenheid zijn belangrijke voorwaarden om tot goed en ontspannen leren te komen. Met de methode Kwink besteden we aandacht aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden. In dit nieuwsbericht krijgt u informatie over de lessen 11 tot en met 15, ongeveer t/m begin maart.

Kwink magazine: ook voor thuis

Op kwinkopschool.nl/kwinkmagazine vindt u het magazine dat twee keer per jaar jaar bij Kwink verschijnt. Met interessante artikelen over de kracht van sociaal-emotioneel leren en in het nieuwste nummer ook nu weer een speciaal artikel voor thuis. Deze keer schrijft opvoedcoach Tea Adema over het fenomeen dat het lijkt of alles ‘leuk’ moet zijn voor kinderen. Ze is er kritisch op en ziet vooral negatieve effecten. Download de nieuwste Koelkastposter voor thuis. Het is alweer de derde van dit seizoen. Met deze poster gaat u thuis in gesprek met uw kind over sociaal-emotionele thema’s en emoties. Doe ook de spelletjes met elkaar en ervaar hoe leuk én nuttig die zijn. De leerkracht van uw kind weet er meer over of klik hier voor meer info.

Kwink op school: inhoud lessen

Hoe beter een kind zichzelf leert kennen, hoe beter het ook zijn eigen grenzen kan aangeven. Dat is fijn voor het kind zelf, maar ook voor anderen. In Kwink worden deze en andere vaardigheden duurzaam ontwikkeld bij kinderen. De komende weken met deze lessen:
– Les 11: Tekortkomingen. Over: leren omgaan met je minder sterke kanten en je concentreren op je sterke punten.
– Les 12: Lichaamstaal. Over: het zien en leren ‘lezen’ van lichaaamstaal bij anderen.
– Les 13: Zeggen wat je denkt? Over: goed nadenken wanneer je iets wel of niet zegt. En over de grenzen van ongevraagd je mening geven
– Les 14: Gelijkwaardigheid. Over: begrijpen dat mensen niet hetzelfde zijn, maar wel gelijkwaardig. Met een duidelijke link naar de Week van de Lentekriebels over seksuele en relationele vorming.
– Les 15: Rechtvaardigheid. Over: ontdekken wat eerlijk is en niet, toegespitst op de vraag nar de morele emoties.