Afname oudervragenlijst

Tijdens het oudergesprek heeft u inmiddels allemaal het formulier ontvangen met een inlogcode. Met deze inlogcode kunt u de vragenlijst ‘sociale veiligheid’ digitaal invullen. We willen u vragen om deze vragenlijst vanuit uw blik in te vullen. De leerlingen (vanaf groep 6) en alle medewerkers, krijgen ook een vragenlijst rondom hetzelfde onderwerp.

Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. We hopen dat iedereen deze lijst voor ons wilt invullen, zodat er een realistisch beeld ontstaat. Invullen kan t/m zondag 24 februari. Daarna wordt de lijst afgesloten.

De conclusies van deze vragenlijst zullen we na bespreking met het team en de MR, terugkoppelen richting alle ouders.