Van de ouderraad:

Op of rond 28 februari wordt de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2018/2019 afgeschreven van de ouders waarvan de ouderraad (OR) de automatische machtiging heeft ontvangen. Ter herinnering: deze ouderbijdrage is bedoeld voor de extra dingen die de school/OR organiseert, zoals Sinterklaas, Kerst, schoolreisje, enz.. De ouderbijdrage bedraagt €40,00 voor kinderen die vanaf het begin van het schooljaar tot en met december 2018 op het Heilig Hart zijn gestart en €20,00 voor kinderen die vanaf januari 2019 voor het eerst op school komen. Voor de ouders waarvan de OR geen automatische machtiging heeft of het om 1 of andere reden niet lukt om het af te schrijven, krijgen in maart een factuur. Mochten er nog vragen zijn over de ouderbijdrage dan kunnen die altijd gestuurd worden naar OR.heilighart@kansenkleur.nl