Laatste oproep: oudervragenlijst

Dit is de laatste mogelijkheid om de oudervragenlijst nog in te vullen. Maandag aanstaande wordt deze lijst afgesloten en gaan we het resultaat analyseren. Om een zo’n realistisch mogelijk beeld te krijgen, hopen we dat alle gezinnen de lijst hebben ingevuld. Mocht u geen inlogcode meer hebben dan kunt u per mail een code opvragen bij Maikel Beumer.