Ondersteuning middenbouw

18 januari hebben we u geïnformeerd over de invulling van de extra ondersteuning. Op maandag, donderdag en vrijdag is Merijn Ebskamp aanwezig als ondersteuner op Heilig Hart. Afgelopen periode was Marieke Kersten als ondersteuner aanwezig op dinsdag- en woensdagochtend.

Na de voorjaarsvakantie komt Marlies van Leuken als ondersteuner de middenbouw versterken. Zij blijft tot het einde van dit schooljaar. Marlies werkt op dinsdag de hele dag en op woensdagochtend. Marlies is voor ons en voor velen van u een vertrouwd gezicht: ze heeft tot februari 2017 op Heilig Hart gewerkt als groepsleerkracht. Zoals we u hebben laten weten, houden Anne Eijkemans en Anneke Willems als leerkrachten de eindverantwoordelijkheid voor de middenbouw. Zij vormen ook het aanspreekpunt voor ouders.

We bedanken Marieke voor haar hulp en heten Marlies van harte welkom terug op Heilig Hart.