Privacy en fotografie

Hoe zat het ook alweer met het maken van foto’s? Een veel gestelde vraag van ouders en leerkrachten op dit moment. Daarom een toelichting op onze afspraken over beeldmateriaal vanuit ons huidig privacybeleid.

Als school ben je verantwoordelijk voor de foto’s die je zelf of in opdracht laat maken. Een leraar die bijvoorbeeld een nieuwsbericht plaatst op onze website en daar leuke foto’s van de klas bij zet: dat is de verantwoordelijkheid van de school. Hierbij houden we ons aan de privacyvoorkeuren zoals u die ons hebt doorgegeven. Deze privacyvoorkeuren worden jaarlijks onder uw aandacht gebracht.

Ook ouders van leerlingen maken foto’s en video’s op school. De school is geen openbare ruimte en valt onder het bevoegd gezag van Kans & Kleur. Dit betekent dat ouders toestemming moeten vragen aan de schoolleiding voor het maken van beeldmateriaal. Wij geven deze toestemming onder de voorwaarde dat ouders géén foto ’s en video’s waarop kinderen van anderen herkenbaar in beeld staan, publiceren of op sociale media plaatsen.

De school is niet verantwoordelijk voor een ouder die tijdens het schoolfeest foto’s maakt en dit deelt via bijvoorbeeld Twitter. Hetzelfde geldt voor een journalist die foto’s komt maken op het schoolplein. De journalist heeft eigen journalistieke regels als het gaat om het publiceren van foto’s. De journalist is zelf verantwoordelijk voor het publiceren van zijn foto’s, maar dat betekent niet dat we niet meer hoeven na te denken. Als we weten dat er ouders zijn die geen toestemming hebben gegeven, dan houden we die kinderen uit de buurt van de persfotograaf. Of we laten de fotograaf weten dat ouders hun kind niet op de foto willen hebben.