Groepsindeling 2019-2020

Om ervoor te zorgen dat kinderen nog meer profiteren van de goede samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid in ons team, passen we komend schooljaar onze groepsindeling enigszins aan.

Volgend schooljaar werken we in twee bouwen die ieder bestaan uit twee mentorgroepen. Alle leerlingen starten ’s morgens in hun eigen mentorgroep. Elke dag zijn er ook lessen waarbij kinderen werken in hun bouw. Dankzij de ruime personele bezetting kunnen we volgend schooljaar extra investeren in de ontwikkeling van onze manier van groepsdoorbrekend werken.

Voor 2019 – 2020 ziet dit er als volgt uit:

klik op afbeelding om te vergroten

Invulling van dagen:

klik op afbeelding om te vergroten

Deze manier van werken vraagt ook iets van de indeling van ons schoolgebouw. Als we meer willen samenwerken tussen bijvoorbeeld mentorgroep 7-8 en mentorgroep 5-6, dan is het vanzelfsprekend dat hun lokalen dichtbij elkaar liggen. Daarom willen we groep 7-8 verhuizen naar het  technieklokaal. U zult begrijpen dat we dit niet vandaag of morgen realiseren, maar dat daar eerst wat aanpassingen voor gedaan moeten worden. We denken daarbij ook aan het weghalen van een tussenmuur tussen twee mentorgroepen waardoor er meer ruimte ontstaat om te werken in bouwen. Geluidswerende glazen schuifdeuren zouden de ruimtes dan kunnen afsluiten als we werken in een mentorgroep. Als er een verbouwing gepland wordt dan zorgen we ervoor dat dit zo min mogelijk overlast met zich meebrengt. Er wordt met planningen altijd eerst gekeken naar lesvrije momenten zoals bijvoorbeeld in een vakantieperiode.

Aanvullende informatie:

  • Het leerplein is beschikbaar voor alle groepen. Hier kan dus ook onderwijs verzorgd worden aan een gecombineerde mentorgroep zoals groep 4 mét groep 5.
  • Leerlingen zitten in de boven- of onderbouw. Binnen de bouw is een leerkracht eindverantwoordelijk voor uitvoering van plannen, reguliere oudergesprekken, eerste aanspreekpunt etc. Dit noemen we de mentorgroep.
  • De mentorgroep heeft een eigen ruimte in het gebouw waar de leerlingen bij de start van de dag plaats nemen.
  • De lessen in de bouw worden gegeven door de leerkrachten die in de bouw aanwezig zijn. Dit kan dus ook een leerkracht zijn die niet als ‘mentor’ is aangewezen.