Studiedag 11 juni

Dinsdag 11 juni staat er een studiedag gepland voor het team van Heilig Hart. De leerlingen zijn deze dag vrij.

Tijdens de studiedag gaan we als team onze huisstijl bekijken. Hoe werken we op Heilig Hart? Deze beschrijving komt terug in ons nieuwe schoolplan. Ook het nieuwe schoolplan staat op de agenda. Een schoolplan is een document waarin een school eens in de 4 jaar het beleid van de kwaliteit van het onderwijs beschrijft. Vanuit het schoolplan wordt dan een jaarplan gemaakt waarin de speerpunten voor een jaar staan beschreven. Daarnaast gaan we onze opbrengsten analyseren en maken we plannen/afspraken voor volgend schooljaar.