Planning schooljaar 2019-2020

De digitale kalender is weer bijgewerkt. U kunt deze kalender ook exporteren naar uw eigen digitale agenda. Uiteraard kunt u ook de agenda gebruiken via Parro. De agenda van Parro wordt vanaf augustus aangevuld met de nieuwe planning.

Er staat ook een chronologisch overzicht van studiedagen en extra vrije dagen op onze website bij het onderdeel ‘vakantie en vrije dagen‘.  Daarnaast is er ook een jaarkalender beschikbaar met alle vakanties en vrije dagen. Zie onderstaand document: