Coördinator hoofdluiscontrole

Hierbij een oproep aan alle ouders om zich aan te melden als coördinator hoofdluiscontrole. Na iedere vakantie wordt er een hoofdluiscontrole gepland met een aantal kamouders. De coördinator maakt samen met school een planning voor deze controle en stemt dit af met de kamouders. Aanmelden kan bij Maikel Beumer.

Afgelopen jaren heeft Sandra Jacobs als coördinator ontzettend veel werk verricht. Er is een nieuw protocol tot stand gekomen en samen met de GGD zijn de kamouders op weg geholpen om onze school hoofdluisvrij te maken. Sandra, namens alle ouders en teamleden, ontzettend bedankt voor jouw inzet!