Planning laatste schoolweek

  • Maandag: regulier programma
  • Dinsdag: regulier programma
  • Woensdagochtend: uitvoering musical voor groep 1 t/m 6, Zonnebloem en KBO
  • Woensdagmiddag: doorschuifuur
  • donderdagmiddag: optredens* en school ‘uitspringen’

*De leerlingen hebben optredens voorbereid. Alle ouders zijn donderdag vanaf 13:00 uur van harte welkom op het veld tussen school en de Mijlpaal om deze optredens bij te wonen.