We gaan weer beginnen

De vakantie is weer voorbij en we gaan weer fris van start.

Zoals u weet zijn we bezig met het aanpassen van lokalen in ons schoolgebouw. In de vakantie zijn er gesprekken geweest met verschillende aannemers om onze plannen te bespreken. Op dit moment worden er offertes uitgewerkt. Als we tot een overeenstemming zijn gekomen kunnen de verbouwplannen gaan starten.

We hebben nu tijdelijk de volgende lokaalindeling gemaakt zodat we wel optimaal kunnen werken in de groepen:

  • Onderbouw: De onderbouw heeft twee lokalen in gebruik. Mentorgroep 1-2 werkt in het lokaal waar vorig jaar groep 1 t/m 3 zat. Mentorgroep 3-4 werkt in het lokaal daarnaast (achterste twee lokalen).
  • Bovenbouw: De bovenbouw heeft ook twee lokalen in gebruik. Mentorgroep 7-8 zit in het lokaal waar vorig jaar ook groep 7-8 zat. Mentorgroep 5-6 zit in het lokaal daarnaast.

Deze indeling is ook gebruikt tijdens het doorschuifuur.