Jaarvergadering Ouderraad

De ouderraad wil graag alle ouders informeren over hun activiteiten van het afgelopen en het huidige schooljaar. Hiervoor zijn alle ouders uitgenodigd voor de jaarvergadering van de ouderraad die plaats gaat vinden op maandag 7 oktober om 19.30 uur op school.

Hieronder vindt u de notulen van de jaarvergadering van de jaarvergadering van 2018 en de agenda van de jaarvergadering van 2019.

Graag hopen we u allen te zien op maandag 7 oktober.

Vriendelijke groet, Ouderraad Heilig Hart