Een nieuw jaar, een nieuwe ingang

De verbouwing van de klaslokalen wordt vandaag grotendeels afgerond. De lokalen worden ingericht en na de vakantie starten we allemaal in de ‘nieuwe’ lokalen. Dit heeft ook gevolgen voor de toegangsdeuren die wij gaan gebruiken.

Onderbouw

Vanaf maandag 6 januari gebruikt de onderbouw (mentorgroep 1-2 en 3-4) de ingang bij het onderbouwplein aan de kant van de Mijlpaal. U kunt via de poort aan de kant van het grasveld het onderbouwplein op. Fietsen van leerlingen uit de onderbouw kunnen daar in de fietsenstalling worden gestald. In de middag kunnen de leerlingen ook worden opgehaald via het onderbouwplein.

bovenbouw

De bovenbouw (mentorgroep 5-6 en 7-8) maakt gebruik van de ingang via het grote schoolplein. Dit is de ingang helemaal rechts van het gebouw (aan de kant van de nieuwe lokalen). De bovenbouw gebruikt deze ingang ook in de middag als ze naar huis gaan.

Het taxivervoer van de buitenschoolse opvang maakt voortaan ook gebruik van de parkeerplaats bij de Mijlpaal en het onderbouwplein.