Gezocht: MR-lid

Vanuit de MR, medezeggenschapsraad, zijn we op zoek naar een nieuw lid vanuit de ouders. De MR op de Heilig Hartschool bestaat uit 4 personen, waarvan 2 leden van het personeel en 2 leden vanuit de ouders. We vergaderen ongeveer 1 keer in de zes weken over beleidsmatige punten van onze school.

Wilt u er meer over weten dan kunt u informatie vragen bij een van de leden, Ellen van Dorland, Anne Eijkemans of Ria Bijlaart.

Wilt u zich aanmelden dan kan dat ook bij één van hen. Aanmeldingen graag voor 14 januari 2020.

Bij meer aanmeldingen wordt er een verkiezing gehouden.