Berichten vanuit de MR

Vanwege onvoorziene omstandigheden heeft Wendy aangeven haar MR-lidmaatschap te beëindigen. Namens de overige MR leden willen we haar hartelijk danken voor haar inzet. Elders in het Hartlopertje vindt u een oproep voor een nieuw MR Lid. 

15 april 2020 zal Steven Pont een lezing geven welke zal gaan over de bevordering van de zelfstandigheid bij kinderen. T.z.t. zal hier meer informatie over volgen in het Hartlopertje. 

Er is een besluit genomen over de urenverdeling. De MR heeft ingestemd met het voorstel de uren aan te passen.

Het veiligheidsplan is besproken tijdens de vergadering wat nog verder zal worden herzien.