Wij staken!

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord gaat het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs op 30 en 31 januari twee dagen staken. Met deze staking roepen wij dit kabinet op om structureel extra te investeren in het onderwijs, voor de toekomst van onze kinderen en de generaties die volgen. Een substantieel deel van de medewerkers van Heilig Hart geeft gehoor aan deze stakingsoproep. Dit betekent dat er op 30 en 31 januari geen lessen zijn en dat uw kind(eren) de school die dag ook niet kan bezoeken.

De keuze om over te gaan tot staking is geen gemakkelijke. We willen namelijk niet dat onze leerlingen de dupe worden. Maar we hebben het gevoel dat we niet anders kunnen om onze grote zorgen duidelijk te maken. Wij zijn van mening dat dit kabinet nu eindelijk haar verantwoordelijkheid moet nemen voor de kwaliteit van het onderwijs in Nederland.

Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra investeringen. Deze Рgrotendeels eenmalige Рinvestering is onvoldoende voor het daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in het onderwijs. Hiervoor zijn forse extra structurele investeringen nodig. Daarom gaan wij staken voor onze leerlingen, onze (toekomstige) collega’s en ons onderwijs.

Wij vragen uw steun voor deze staking. De gevolgen van de dalende kwaliteit van ons onderwijs, het toenemende lerarentekort en het uitblijven van serieuze structurele investeringen in het primair onderwijs raakt iedereen. Onze kinderen hebben recht op goed onderwijs!