Een eerste begin….

We hebben de eerste week achter de rug waarin we alle leerlingen weer in onze lokalen hebben kunnen verwelkomen. Uiteraard met veel beperkingen, maar het voelt toch goed om elkaar weer ‘in het echt’ te ontmoeten. Als ouder heeft u wellicht vragen over de beperkingen en richtlijnen die we tot uitvoering hebben gebracht bij ons op school. Onderstaande poster is daarbij een hulpmiddel ter verduidelijking. Deze posters hangen ook bij de toegangspoorten van het schoolterrein. U kunt bij vragen uiteraard altijd telefonisch contact opnemen met de schoolleiding.

Meer info: rijksoverheid.nl/coronavirus

Nu de eerste stappen tot opening gezet zijn, gaan we als team verder met de uitwerking van nieuwe vraagstukken:
– Hoe gaan we ons leerlingvolgsysteem inzetten (Citotoetsen)?
– Wat doen we met ons rapport?
– Hoe nemen we afscheid van onze schoolverlaters?

Als we hier meer duidelijkheid over hebben dan laten wij dit u weten. Sommige antwoorden kunnen we echter pas geven n.a.v. nieuwe richtlijnen die door de overheid worden opgesteld.