Financiële compensatie ouderbijdrage

De Corona epidemie heeft gezorgd dat een aantal schoolactiviteiten dit voorjaar niet door konden gaan. Denk hierbij aan de sportdag en het schoolreisje. Hierdoor heeft de OR minder uitgaven dit schooljaar en gaan we de ouders ook hiervoor compenseren. In schooljaar 2019-2020 was de ouderbijdrage vastgesteld op 40 euro per kind en 20 euro voor kinderen die na 1 januari starten.

De OR heeft het volgende besloten:

  • Ouders met kinderen die na 1 januari 2020 zijn gestart op het Heilig Hart hoeven dit schooljaar geen ouderbijdrage te betalen.
  • Ouders met kinderen in groep 1 (vóór 1 januari 2020 gestart) t/m 7 waarbij wij op 20 maart een automatische incasso hebben laten uitvoeren krijgen volgend schooljaar (2020-2021) een korting van 20 euro per kind.
  • Ouders van kinderen die na dit schooljaar Heilig Hart verlaten (groep 8 en kinderen die naar een andere basisschool gaan) en waarbij wij een automatische incasso hebben laten doen krijgen 20 euro terug, omdat wij deze ouders volgend schooljaar niet kunnen compenseren. Het streven is om dit voor 1 juni weer teruggeschreven te hebben.
  • De ouders die normaal een factuur krijgen zullen deze volgende week via school krijgen. Deze factuur zal 20 euro zijn. En deze ouders betalen volgend schooljaar wel de dan geldende ouderbijdrage.

Mochten er nog vragen zijn dan kunnen deze gesteld worden aan de penningmeester van de OR: Claudia van Kerkhof (heilighart.or@kansenkleur.nl)