Afname toetsen leerlingvolgsysteem (Cito)

We maken gebruik van toetsen en observaties om de ontwikkeling van onze leerlingen te volgen en daarmee ons onderwijs optimaal af te stemmen op de leerling. Dat is precies wat we nu ook willen weten: hoe hebben onze leerlingen zich de afgelopen periode ontwikkeld? Wat is er nodig in ons onderwijsaanbod? 

Nu we weten dat de leerlingen een aantal weken onderwijs op school gemist hebben, is deze vraag misschien nog wel essentiëler dan anders. Om de verschillende keuzes in het aanbod goed af te stemmen op de behoefte van de leerling, hebben we besloten om in de maand juni gebruik te maken van enkele essentiële Cito-toetsen.

Vanzelfsprekend zullen de kinderen niet “afgerekend” worden op deze afnames door de bijzondere situatie ten gevolge van het COVID-19 virus. Ook zullen de resultaten niet worden meegenomen in de advisering richting het vervolgonderwijs. Het is echt bedoeld om meer zicht te krijgen op de huidige ontwikkeling van de leerling en zo nodig ons aanbod daarop af te stemmen.