Rapporten

De bijzondere periode die we met elkaar hebben doorgemaakt (en nog steeds doormaken), vraagt ook om een bijzondere rapportage. We hebben als team besloten dat ons huidige rapport niet aansluit bij de invulling van ons onderwijs tijdens de Corona-crisis.

U ontvangt dit jaar een alternatief rapport waarbij het onderwijs op afstand en het 50% onderwijs een belangrijk uitgangspunt zal zijn. Ook uw inbreng als ‘thuisonderwijzer’ zal hierin een plaats krijgen. Onze plannen worden op dit moment uitgewerkt en binnenkort kunnen wij u hier meer over informeren.