Vanaf 8 juni weer volledig naar school

We zien dat de eerder ingezette voorzichtige positieve ontwikkeling doorzet, waardoor er onder voorwaarden en met behoud van hygiëneregels meer ruimte ontstaat. Als het zo goed blijft gaan en er geen contra-indicaties zijn, gaan alle leerlingen dus vanaf 8 juni weer volledig naar school, met inachtneming van de RIVM-voorschriften.

Ook vanaf 8 juni blijft de aangepaste manier van kracht, waaronder de volgende maatregelen:

  • Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school.
  • Ouders komen niet op het schoolplein of in de school.
  • De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen.
  • Buitenspelen gebeurt alleen met dezelfde groep.
  • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

In de komende dagen zal met het onderwijs afspraken gemaakt worden over de invulling van deze verdere openstelling. Naar verwachting is het bijgestelde protocol rond 27 mei gereed. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Bovenstaande betekent voor onze school dat we tot en met vrijdag 5 juni doorgaan met de bestaande A en B groepen. In de Parro-agenda kunt u binnenkort de planning van deze groepen terugvinden.