Oudergesprekken

In de week van 22 juni staan de oudergesprekken gepland. Deze gespreksronde is voor ouders met leerlingen uit groep 1 t/m 7 en is facultatief. Indien u behoefte heeft aan een gesprek kunt u via een e-mailbericht een afspraak inplannen met de leerkracht(en). Het is prettig om meteen uw vraag of gespreksonderwerp door te geven aan de leerkracht zodat zij zich kunnen voorbereiden op het gesprek. De gesprekken worden via Teams of telefonisch gevoerd.

Ouders van leerlingen uit groep 6 hebben normaal gesproken verplichte oudergesprekken waarbij de voorlopige uitstroom wordt besproken. Deze gesprekken stellen wij uit naar volgend schooljaar. Door de coronamaatregelen is ons onderwijs dusdanig anders geweest dat we eerst de leerlingen op school goed willen monitoren.

De gesprekkencyclus voor ouders van leerlingen uit groep 8 is afgerond.