Studiedag 18 juni 2020

Donderdag staat voor het hele team een studiedag gepland. De leerlingen zijn deze dag vrij. We gaan deze dag onder andere gebruiken om de resultaten die de leerlingen afgelopen twee weken hebben gehaald te analyseren. Op basis van de analyse kunnen we ons aanbod toespitsen op de onderwijsbehoefte van de leerling.

De rest van de studiedag gaan we gebruiken om alle organisatorische zaken rondom het nieuwe schooljaar met elkaar te bespreken.