De schoolervaring van…….Lisa

Schrijven

Schrijven vind ik het leukste vak op school. daarom doe ik het vaak als eerst. Ik neem ook de tijd er vaak voor. En tempo dat vind ik het leukste in het schrijf boek van groep 6. In groep 5 hadden we nog geen tempo daarom vond ik het ook niet leuk om te schrijven.  En bleef het over voor vrijdag.

Spelling

Spelling vind ik redelijk leuk. daarom ben ik er ook best wel goed in [ vind ik zelf ]. In groep 6 leer de categorieën 20 t/m 28. Het klankgroepen komt in 5,6, 7 ,8 elk jaar bij spelling dus. Bij spelling moet je opdracht 1 2 en 3, 4 mag dat in een drie ster opdracht.

Rekenen

Rekenen ben ik meestal heel snel klaar en daarom heb ik een plusboek. In een plusboek staan de sommen bijvoorbeeld a + b = 7 en dan moet je weten wat a en b is door dingen te bedenken maar de volgende som moet dan ook kloppen met a en b. nog een voorbeeld dingen in spiegelbeeld. Nu ben ik klaar met rekenen. Nu naar het laste vak.

Taal

Taal is soms leuk maar soms ook niet. Als je mag samenwerken is het leuk. Maar als je het alleen moet doen is het een beetje saai. De eerste helft doen we groep 5 met taal en het andere deel van het schooljaar groep 6. Dit was het eigenlijk maar weer een keer.

Groetjes Lisa (groep 6)