informatiekanalen Heilig Hart

Website

Via de website kunt u alle algemene schoolinformatie terugvinden. Denk bijvoorbeeld aan nieuwsberichten, schooltijden, vakantierooster, contactgegevens van zowel school als personeel, protocollen en handige links.

Nieuwsbrief ’t Hartlopertje

Ieder vrijdagavond ontvangt u onze nieuwsbrief. U moet zich zelf inschrijven voor deze nieuwsbrief. Dat kan via de website. De nieuwsbrief is een verzameling nieuwsberichten van de afgelopen week. Deze berichten zijn ook terug te vinden op de homepage van de website.

Parro

Onze schooladministratie is gekoppeld aan een communicatie-app. Deze app heet ‘Parro’ en is voor verschillende platformen de downloaden. De app is ook op een computer te gebruiken als website via https://talk.parro.com. Via Parro kunt u de schoolagenda bekijken, oudergesprekken plannen, privacyvoorkeuren bekijken, korte vragen stellen aan de leerkracht en leuke berichten lezen uit de groep van uw zoon/dochter.

E-mail en telefoon

Soms zijn er ook berichten die zich er niet voor lenen om via een app of website te publiceren. In dat geval sturen wij u een e-mailbericht of wordt u telefonisch door ons benaderd.

Belangrijk

Vanuit school zullen wij altijd via bovenstaande kanalen met u contact zoeken. Als we door omstandigheden hiervan afwijken dan kiezen we altijd voor een platform waarmee wij een overeenkomst hebben (verwerkersovereenkomst). Een mooi voorbeeld is het gebruik van Microsoft Teams waarmee we met ouders en/of leerlingen in gesprek kunnen gaan zonder fysiek aanwezig te zijn. Vanuit school zullen wij nooit communiceren via WhatsApp etc..