Maatregelen op school ter bestrijding Corona

Er zijn afgelopen week weer nieuwe maatregelen aangekondigd door de overheid. Dit keer zal er voor het basisonderwijs weinig veranderen. De maatregelen zoals we aan het begin van het schooljaar hebben gecommuniceerd blijven we hanteren. De belangrijkste maatregelen staan onder dit bericht nogmaals opgesomd. We blijven op school onze aandacht houden voor voldoende ventilatie en het handen wassen op vaste momenten. Ter vermaak en motivering nogmaals ons optreden om het handen wassen extra te stimuleren.

Handjes wassen met team Heilig Hart.

Maatregelen zoals gecommuniceerd start schooljaar 2020-2021

  • We blijven werken met een inloop van 8:15 tot 8:30 uur.
  • Ouders/verzorgers nemen buiten de schoolpoorten afscheid.
  • Leerlingen uit de onderbouw worden opgevangen op het schoolplein aan de achterzijde.
  • De leerlingen uit de bovenbouw maken gebruik van de ingang aan de Loffertweg.
  • Trakteren mag: de traktaties zijn voorverpakt, niet zelf gemaakt en mogen direct na het trakteren op school worden opgegeten.
  • De luizencontrole komt voorlopig te vervallen. We willen ouders vragen om kinderen thuis regelmatig te controleren.
  • We gaan maken weer gebruik van de gymzaal.
  • We dragen zorg voor een optimale ventilatie.
  • Oudergesprekken kunnen weer op school plaatsvinden mits er vóóraf een afspraak is gemaakt. Als u uitgenodigd bent voor een gesprek, belt u op het afgesproken tijdstip aan bij de voordeur. Een leerkracht doet open en zal u enkele gezondheidsvragen stellen. Indien er geen gezondheidsklachten zijn, reinigt u uw handen met desinfectiemiddel. Daarna kan het gesprek in een lokaal op school plaatsvinden.
  • We blijven ook gebruik maken van online-gesprekken.