Oproep en kort verslag MR vergadering 28 oktober 2020

Oproep

Vanuit de MR, medezeggenschapsraad, zijn we wegens verhuizing van een ouder op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding. De MR op de Heilig Hartschool bestaat uit 4 personen, waarvan 2 leden van het personeel en 2 leden vanuit de ouders. We vergaderen ongeveer 1 keer in de zes weken over beleidsmatige punten van onze school. 

Wilt u er meer over weten dan kunt u informatie inwinnen bij een van de leden, Pauline Peters, Ellen van Dorland, Anne Eijkemans of Janneke Weijers.  

Wilt u zich aanmelden dan kan dat via heilighart.mr@kansenkleur.nl. Aanmeldingen graag voor 20 november 2020. Bij meer aanmeldingen wordt er een verkiezing gehouden. 

Vergadering 28 oktober

Tijdens de MR vergadering van 28 oktober 2020 is zowel het jaarplan als jaarverslag besproken. Verder zijn de rollen binnen de MR opnieuw verdeeld en is Janneke Weijers voorzitter geworden, tevens nieuw lid.  Het nieuwe ‘Corona’protocol zoals is opgesteld n.a.v. de huidige maatregelen is doorgenomen met de MR.