Bijgestelde protocol basisonderwijs

Vanaf 20 oktober is het protocol ‘volledige opening van het basisonderwijs’ bijgesteld. Deze nieuwe versie omvat verduidelijkingen gebaseerd op kabinetsbesluiten en
de daarop volgende wijzigingen en nieuwe richtlijnen van o.a. het RIVM.

De hoofdlijnen:

  • Alle leerlingen gaan volledig naar school.
  • Leerlingen hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
  • Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
  • De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
  • Na school gaan alle leerlingen direct naar huis of de BSO.
  • Na lestijd gaan ook personeelsleden direct naar huis.

Het kan dus gebeuren dat het telefoonnummer van school na lestijd minder goed bereikbaar is. In dat geval kunt u voor dringende zaken het noodnummer van school gebruiken. Mocht u daar ook geen gehoor krijgen dan kunt u een terugbelverzoek sturen via een e-mailbericht naar heilighart@kansenkleur.nl.

Bij de uitvoering van dit protocol is de medezeggenschapsraad betrokken. Het volledige protocol kunt u hier nalezen.