Werving nieuwe leden Ondersteuningsplanraad Stromenland

Ondersteuningsplanraad

De Ondersteuningsplanraad (OPR)  is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband Stromenland. Daarin zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd. De OPR beoordeeld 4 jaarlijks het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, maar kan ook onderwerpen die zij belangrijk vindt binnen Passend Onderwijs met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven. De OPR gaat niet alleen over het onderwijs aan leerlingen die om welke reden dan ook extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs heeft betrekking op alle leerlingen.

Verwachtingen

De taken van een OPR-lid zijn vergelijkbaar met de taken van een MR-lid van school. Zo wordt onder meer verwacht dat u vergaderingen bijwoont (gemiddeld 10 per jaar), meedenkt en meepraat over het beleid en de onderwerpen die besproken worden. U heeft een open en actieve houding en vertegenwoordigt het belang van uw achterban (ouders en personeel). Het verschil tussen een MR van een school en de OPR  zit vooral in de grotere afstand van het beleid tot uw kind of klas en de abstractie van de onderwerpen. Denk daarbij aan het vaststellen van basisondersteuning en de financiële middelen. Wat in het ondersteuningsplan is beschreven en waarover de OPR spreekt, kan ingewikkelde materie zijn. Daarom is enige kennis of ervaring met het onderwijs en/of leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een pré. Maar uiteraard is er ook de mogelijkheid om deze kennis op te bouwen of hierbij advies op te vragen.

Het volledige bericht inclusief informatie voor aanmelding