Aangepast beleid bij verkoudheid

Op basis van een nieuw advies van het OMT is voor basisscholen het zogenoemde “snottebellenbeleid” sinds vrijdagavond veranderd. Het OMT-advies is verwerkt in het Protocol openstelling scholen van de PO-raad, vakbonden en ouderorganisaties. Helaas kunnen verkouden kinderen niet naar school komen.

In onderstaande bijlage treft u de nieuwste Beslisboom neusverkouden kinderen aan. Doorloop alle vragen om te bepalen of uw kind naar school kan/mag. Ook voor kleuters zijn er op dit gebied grote wijzigingen aangebracht ten opzichte van de vorige beslisboom.