Aanpassing beleid GGD

Er is een nieuwe handreiking uitgebracht (zie hier) voor bron- en contactonderzoek bij kinderen t/m 12 jaar.

  • Vanaf heden worden alle kinderen (ongeacht leeftijd) beschouwd als nauw contact wanneer zij > 15 minuten aaneengesloten binnen de 1,5 meter contact hebben gehad met een positief getest persoon (kind of medewerker). Dit contact moet dan hebben plaatsgevonden in de besmettelijke periode van degene die positief getest is, dit is vanaf 2 dagen voor de eerste ziektedag.
  • Alle nauwe contacten moeten in quarantaine en er wordt geen uitzondering meer gemaakt voor kinderopvang, school en sport. Dit betekent dat ook nauwe contacten jonger dan 13 jaar, 10 dagen vanaf het laatste contact met de besmettelijke persoon in quarantaine moeten. Zij mogen tijdens de quarantaineperiode niet naar school, óók niet wanneer zij  (nog) geen klachten hebben. Wel kunnen ze zich op dag 5 van de quarantaine laten testen via een PCR test op de GGD. Bij een negatieve uitslag wordt de quarantaine beëindigd en kunnen ze weer naar school.