Aanpassing toetsen en oudergesprekken

Dit schooljaar is wederom door alle maatregelen anders gelopen dan wij hadden gepland. Wij hebben daarom besloten om onze toetsplanning aan te passen. We willen deze laatste weken de maximale lestijd gebruiken om achterstanden/vertragingen zoveel mogelijk in te lopen. De toetsen die gekoppeld zijn aan ons leerlingvolgsysteem (Cito) hebben we om daarom iets naar achteren geschoven. Dit geeft ons meer ruimte tussen de twee toetsmomenten en geeft direct een duidelijk inzicht over de effecten van onze aanpak. We starten de toetsperiode midden juni en zijn dan eind juni klaar. Dit heeft ook als gevolg dat de verplichte oudergesprekken voor leerjaar 6 en de facultatieve gesprekken voor de overige leerjaren worden verschoven naar de week van 5 juli.