Aanpassingen protocol

Tijdens het online koffie-uurtje hebben we nog gesproken over de mogelijkheid om op afspraak een bezoek te brengen aan de klas van uw zoon en/of dochter. Diezelfde avond zijn er per direct nieuwe maatregelen voor het basisonderwijs ingevoerd door de overheid. Het bezoeken van het klaslokaal is hierdoor niet meer mogelijk.

De belangrijkste veranderingen op een rijtje:

  • Alle volwassenen houden zo veel als mogelijk 1,5 meter afstand in de school.
  • Onderwijspersoneel werkt thuis, behalve wanneer zij onderwijsgeven. Dringend advies onderwijspersoneel: 2x per week zelftesten.
  • Groepsactiviteiten en vieringen kunnen alleen zonder ouders/verzorgers plaatsvinden.
  • Fysiek onderwijs blijft uitgangspunt. Bij quarantaine: schoolwerk om thuis te doen, onderwijs op afstand waar mogelijk (zie onze uitwerking van scenario’s).
  • Geen ouders in de school. Externe professionals alleen in de school bij onderwijs of onderwijsondersteunende activiteit.
  • Quarantaineregels zijn uitgebreid. Zie ook nieuwe beslisboom.