Aanvullen privacyvoorkeuren

Er is begin van dit schooljaar een nieuwe privacyvoorkeur toegevoegd over het delen van foto’s in ons rapportfolio. Nog niet iedereen heeft zijn/haar voorkeur doorgegeven. Omdat we inmiddels druk bezig zijn met het verzamelen van beelmateriaal voor het rapportfolio, zou het ons enorm helpen om uw voorkeur in beeld te hebben. Uw voorkeur kunt u kenbaar maken via Parro. Zie hier het uitgebreide bericht met een instructie uit een eerdere nieuwsbrief.