Afname oudervragenlijsten

Op verschillende manieren monitoren we de kwaliteit van ons onderwijs. Één daarvan is de vragenlijst die we ouders laten invullen rondom een bepaald onderwerp. We gebruiken hiervoor de digitale vragenlijst van WMK (werken met kwaliteit). Volgende week ontvangt u via een e-mailbericht een persoonlijke link waarmee u rechtstreeks anoniem kunt inloggen. U ontvangt per gezin één inlogcode. Als u meer dan één kind op school heeft, vult u de lijst in voor uw oudste kind. Het onderwerp van deze vragenlijst is ‘sociale veiligheid’.

Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. We hopen dat iedereen deze lijst voor ons wilt invullen, zodat er een realistisch beeld ontstaat. Invullen kan t/m 14 april. Daarna wordt de lijst afgesloten.

De conclusies van deze vragenlijst zullen we na bespreking met het team en de MR, terugkoppelen richting alle ouders.

De leerlingen (vanaf leerjaar 6) en alle medewerkers, krijgen ook een vragenlijst rondom hetzelfde onderwerp.